Wat de Wet kwaliteitsborging voor u als opdrachtgever gaat betekenen!

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de kogel is door de kerk. Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet Kwaliteitsborging in werking. Lopende projecten die in 2021 opgeleverd worden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Heeft u nou ook bouwplannen, maar nog geen enkel idee wat de Wet Kwaliteitsborging voor u gaat betekenen? We leggen het graag uit.

 

Het doel van de Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging is met name gericht op het verbeteren van de bouwkwaliteit en het beschermen van opdrachtgevers. In de huidige situatie wordt een bouwvergunning afgegeven op basis van bouwtekeningen. In de praktijk wordt er steekproefsgewijs een controle uitgevoerd door een toezichthouder van de gemeente, die controleert of de bouwer zich houdt aan de tekeningen waarvoor de bouwvergunning is afgegeven. Het gaat nu meestal mis bij de gebreken welke bij de oplevering niet ontdekt worden. De opdrachtgever is hier de dupe van, omdat de aannemer niet aansprakelijk gesteld kan worden voor deze verborgen gebreken, tenzij het gaat om gebreken die niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

 

Wanneer geldt de Wet Kwaliteitsborging?

De Wet Kwaliteitsborging geldt vanaf 1 januari 2021 alleen voor de ‘simpele’ vergunning plichtige bouwwerken die vallen onder de gevolgklasse 1 (voor zowel nieuwbouw als verbouw). De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt vanaf 2021 echter wel direct voor alle bouwprojecten in alle gevolgklassen. Tot de invoering van de Wet worden er pilotprojecten uitgevoerd om te bekijken of het stelsel wel naar behoren werkt en welke effecten het heeft op bijvoorbeeld de kosten. De minister kan met deze bevindingen alsnog besluiten om onderdelen van de Wet niet in te laten gaan.

 

Rol van de kwaliteitsborger

De gemeente voert in de nieuwe situatie géén inhoudelijke toets meer uit van het bouwplan aan het bouwbesluit. Er wordt alleen gecheckt of er een borgingsplan en risicobeoordeling aanwezig is. Dit borgingsplan wordt gemaakt door een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger voert tijdens de bouw de kwaliteitscontroles uit op onder andere het gebied van constructies, ventilatie, energiezuinigheid, etc. De aannemer blijft echter verantwoordelijk voor een correcte uitvoering conform de regels. Na oplevering moet er een voornemen tot ingebruikname aangekondigd worden bij de gemeente waarna de gemeente moet instemmen met de ingebruikname.

 

Een goede voorbereiding is het halve werk

Dat u door de Wet Kwaliteitsboring als opdrachtgever steviger in uw schoenen staat, wil nog niet betekenen dat u achterover kunt leunen en niets hoeft te doen. Het is juist als opdrachtgever van belang om op voorhand bepaalde contracten te onderwerpen aan een check en hierin ‘open eindjes’ in de Wet Kwaliteitsborging aan te scherpen. Een belangrijke is het doorleggen van de schriftelijke waarschuwingsplicht aan onderaannemers.

Voor lopende projecten geldt dat deze niet onder de Wet Kwaliteitsborging vallen voor wat betreft het inschakelen van een kwaliteitsborger. De waarschuwingsplicht en het opleverdossier zijn echter wel van toepassing op lopende projecten. Aangezien er naar aanleiding van de pilotprojecten nog aanvullingen verwacht worden, kan het zijn dat er nog aanvullingen worden opgenomen in de Wet Kwaliteitsborging ten aanzien van deze onderdelen.

De gevolgklassen 2 en 3 blijven voorlopig nog een aantal jaren uitgezonderd van deze regels.

 

Wilt u meer weten? Bel Kleissen bouwmanagement en advies 074-2670111

 

Deel dit bericht