Triade realiseert nieuw thuis voor 72 cliënten in Almere

Opdrachtgever

Op een prachtige groene locatie nabij de Almeerse Oostvaardersplassen, vindt de grootste nieuwbouwontwikkeling plaats voor zorgorganisatie Triade. Bijzonder in dit project is de co-creatie met cliënten, hun familie, buurtbewoners en gemeente. De nieuwbouw betreft een gevarieerd nieuw woon- en dagbestedingsaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Sommige mensen kunnen zelfstandig wonen met begeleiding, maar er zijn ook woonplekken nodig voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben. Voor deze mensen is het belangrijk dat er veel rust en ruimte is.

De cliënten van zorgorganisatie Triade krijgen nieuwe woningen, die helemaal voldoen aan de eisen van deze tijd. Prachtige kleinschalige groepsvoorzieningen met een eigen zit-slaapkamer en badkamer. De meer zelfstandige cliënten kijken uit naar een eigen appartement met woonkamer, slaapkamer en badkamer. Triade vindt het belangrijk dat de cliënten ook een zinvolle dagbesteding hebben. Het liefst zo gewoon mogelijk meedoen in de maatschappij. Waar wenselijk voor de client, kan het gehele thuis- en werkritme op deze locatie zelf worden verzorgd. Er wordt een voorziening voor creatieve dagbesteding (schilderen, kaarten maken, mozaïek) gerealiseerd, maar ook een voorziening voor fysieke dagbesteding (met bijvoorbeeld houtbewerking, houtkloven en tuinonderhoud).

Kleissen verzorgt voor Triade het complete bouw- en projectmanagement.

 

Aanbesteding

De uitdaging in de uitvraag naar partijen, zit in het ontwerpen van de genoemde voorzieningen. Allemaal een eigen programma, eigen karakter en herkenbaarheid. Gelijktijdig een eenheid op het hele terrein, aansluitend op de bestaande bebouwing van de tegenover liggende buurt en de integratie in de groene omgeving.

Samen met de opdrachtgever is de constructie UAV-gc Design & Build als meest passende aanpak gekozen, om juist de eigen kennis van de zorg van Triade hiermee in de meest creatieve en slimme oplossingen te laten vertalen naar techniek. Het programma van eisen is door de opdrachtgever opgesteld middels meerdere co-creaties en workshops. Hierbij zijn werknemers van alle disciplines, cliënten en hun familie en buurtbewoners betrokken geweest. Door marktconsultatie met mogelijke inschrijvers is de uitvraag aangescherpt op de laatste input vanuit de markt. Middels een zorgvuldige afweging door de opdrachtgever, op basis van de ontvangen informatie van deze marktpartijen, zijn enkele partijen uitgenodigd om hun inschrijving te doen.

De werkwijze van de begeleiding van de opdrachtgever en alle betrokkenen, doen we op basis van Humanagement. Door te richten op iedere individuele “Human” in het team, wordt dit team sterker. Met een sterker team behaal je op een (voor alle betrokkenen) prettige wijze een beter eindresultaat. Door het eindresultaat te bouwen op 3 pijlers: Ecologische duurzaamheid, Sociale duurzaamheid en Dynamische duurzaamheid, ontstaat een Houdbare huisvesting.

Ecologisch: groen, natuur inclusief, circulair, (bijna) energieneutraal. Sociaal: een prettig thuis, fijn binnenklimaat, veilige plek, een terrein dat cliënten stimuleert en mogelijkheden geeft om meer te kunnen. Dynamisch; terrein, indeling, materiaal, domotica, installatie zo inrichten dat deze mee kan in toekomstige veranderingen van ieder onderdeel, waardoor deze waardevast is voor de toekomst.

 

Het project is geslaagd als er voor de opdrachtgever een haalbaar plan is ontwikkeld, de cliënten voelen dat ze echt een thuis hebben gekregen, buurtbewoners hun nieuwe buren kennen en de Triade-professionals trots zijn dat ze op deze locatie werken.

 

De inschrijvende partijen zitten inmiddels midden in deze creatieve fase om te komen tot een prachtig plan. Partijen krijgen meerdere dialoogrondes en schriftelijke vragenrondes om hun ontwerp te verifiëren met de opdrachtgever om te komen tot het optimale plan en daarmee de winnende inschrijving. Partijen zijn creatief en verrassend! Een inspirerend proces om deel van uit te maken! De droom van de cliënten, familie en opdrachtgever die nu langzaam na cijfers en letters concrete vormen begint te krijgen.

 

Wilt u de voortgang van het nieuwe thuis van de cliënten volgen? Houdt u dan vooral onze website en nieuws op onze sociale media in de gaten, waar wij de voortgang met u zullen delen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Vos, m.vos@kleissen.nl of 06-10103772

Deel dit bericht