Wij lopen warm voor sociale duurzaamheid

Kleissen maakt huisvesting houdbaar 

Wij sturen op gebruikersvriendelijke huisvesting met als gevolg dat de gebruiker blij wordt van een prettige leer-, werk- en woonomgeving in een gebouw dat faciliteert, communiceert en interactie aangaat met de omgeving en haar gebruikers. Een gebouw dat het primaire proces wat er zich afspeelt voor de gebruiker, ondersteunt en bevordert. Houdbare Huisvesting stimuleert de gebruiker om het uiterste uit zichzelf te halen; de huisvesting zet de gebruiker in zijn kracht. Het gebouw kan er in zijn ontwerp voor zorgen dat er als vanzelf (sociale) contactmomenten ontstaan of bijvoorbeeld juist plekken zijn waar gebruikers ongestoord op zichzelf kunnen zijn. Gebruikersvriendelijke huisvesting maakt het gebruikers makkelijker en anticipeert op veranderende behoefte.

Door de snel opkomende technologische innovaties is het mogelijk om bijvoorbeeld zorg en wonen op afstand te monitoren, hierdoor zijn mensen in staat om langer zelfstandig te wonen. We zien binnen het culturele werkveld dat de opkomst van digitale en audiovisuele middelen impact heeft op de huisvestingsbehoefte. Voor onderwijs en werk is er niet altijd meer behoefte aan fysieke huisvesting, want er wordt steeds vaker op afstand les gegeven of (samen)gewerkt.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar