Seminar “verduurzamen van woningvoorraad”

Op 7 juni 2018 hebben we in samenwerking met BouwRegieNetwerk een seminar georganiseerd over het verduurzamen van woningvoorraad. Op dit seminar mochten wij een 30 tal deelnemers ontvangen. Onze collega Eugenie Knaap heeft in haar betoog benadrukt niet te focussen op het behalen van een EI index, maar de verduurzaming aan te pakken vanuit de eindvisie (#houdbarewoningvoorraad).

Een EI index kan een tussenstap voor die eindvisie zijn, maar wordt nu vaak als doel op zich gezien. We moeten ons afvragen:  ‘met welke woningen willen we door naar 2050?’ Als dat helder is, kunnen we bewust onze maatregelen kiezen. Wanneer we nu kiezen voor het behalen van een woninglabel A, kiezen we soms voor PV in plaats van dakisolatie, omdat het voordeliger lijkt te zijn. Echter, hoe zit het met de kosten voor het demonteren van de PV installatie als men na 15 jaar het dak wil renoveren? Deze en verscheidene andere kwesties werden tijdens de lezing aangestipt.

Het was een waardevolle bijeenkomst met veel interactie tussen de aanwezige wooncorporaties en gemeenten. De nadruk werd niet gelegd op goed of fout, maar juist op het maken van bewuste keuzes en het van elkaar leren. ‘’De enige echte fout die gemaakt kan worden, is het doorgaan met de geplande onderhoudscycli zonder visie en zonder bewuste keuzes voor verduurzaming mee te wegen’’ aldus Eugenie.

We hopen dat de lezing de aanwezigen aan het denken heeft gezet en dat de gedachten vanuit dit seminar vandaag worden meegewogen in de keuzes die gemaakt worden.

Deel dit bericht