Woonbedrijf Ieder1 te Zutphen en Deventer

De opdrachtgever:

Woonbedrijf Ieder1 heeft zo’n 14.500 Verhuurbare Eenheden in Deventer en Zutphen. Het is de grootste woningcorporatie in de Stedendriehoek. Aan deze woningen vindt jaarlijks planmatig onderhoud plaats.

De vraag:

Ondersteuning bieden aan Woonbedrijf Ieder1 voor het jaarlijks planmatige onderhoud aan hun bezit. Onder het planmatige onderhoud valt te denken aan schilderwerkzaamheden en het onderhoud aan de overige elementen van de buitengevel. Ook vervanging en saneringswerkzaamheden zijn opgenomen in het grote planmatige onderhoud. Hieronder valt het vervangen van (enkel) glas (voor geïsoleerde beglazing), vernieuwing van keukens, badkamers en toiletten, vervanging van openverbrandingstoestellen door boilers of CV installaties en het saneren van asbest waar dit de werkzaamheden raakt.

Onze oplossing:

Als Kleissen verzorgen we het complete traject. We starten met het beoordelen we de begrootte werkzaamheden en verzorgen de aanbesteding om de juiste aannemers te selecteren. Bij alle keuzes die we in het complete traject maken loopt ecologische, sociale en dynamische duurzaamheid door elkaar heen. Ons eindstation is de oplevering aan tevreden huurders.

Ecologische duurzaamheid:

  • Bij de uitvraag aan de aannemer de vraag meegeven hoe de onderhoudscycli kunnen worden opgerekt, waarmee kan worden bespaard op onderhoud.
  • In de praktijk beoordelen of geplande werkzaamheden echt nodig zijn waarmee financiële verspilling wordt voorkomen en de belasting op het milieu wordt geminimaliseerd.
  • Vervanging van enkelglas door dubbele beglazing en open verbrandingstoestellen vervangen voor energie zuinigere CV-installaties heeft energetisch positieve effecten.
  • De aannemers vrijheid geven in de planning van het werk t.a.v. de weerperiode om de inzet en verspilling van extra voorzieningen te voorkomen.

Sociale duurzaamheid:

  • Onnodige overlast bij bewoners voorkomen door in de praktijk te beoordelen of gepland werk echt nodig is. Noodzakelijke werkzaamheden clusteren en de impact minimaliseren, zodat de bewoners zo min mogelijk overlast ervaren.
  • Open verbrandingstoestellen vervangen door boilers of CV-installaties wat de veiligheid en het comfort van de bewoners ten goede komt, net als vervanging van enkel glas voor geïsoleerd glas.
  • Betrokkenheid en tevredenheid van de huurders verhogen door goed gestroomlijnde informatieverstrekking en bewoners te betrekken bij het maken van kleurkeuzes tijdens onderhoud.
  • Elektronische sluitsystemen met tags. Voor de bewoners eenvoudiger in bediening, er is sneller een vervangende tag beschikbaar bij verlies en het is een veiliger systeem omdat het bij verlies mogelijk is om de verloren tag te blokkeren.

Dynamische duurzaamheid:

  • Verlening van de functionele levensduur van het vastgoed door toepassing van nieuwe brandveiligheidsvoorzieningen.
  • Bestaande kozijnen, ramen en deuren behouden (wanneer dit t.a.v. de geplande levensduur haalbaar is) door toepassing van dubbele beglazing in een bestaand kozijn voor enkelglas.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar