Twee onderzoeks- en strategieopdrachten ROC van Twente

De opdrachtgever
Het ROC van Twente verzorgt meer dan 200 MBO-opleidingen op verschillende locaties in Twente. Zo ook in Almelo, Enschede en Hengelo. Dagelijks lopen er tal van studenten door de wandelgangen van het ROC. Een goede huisvesting is voor deze onderwijsinstelling van essentieel belang. Een fijne leeromgeving stimuleert zowel studenten als docenten.

 

De vraag
Het ROC van Twente wil graag weten hoe het staat met de houdbaarheid van hun huisvestingen in zowel Almelo als Enschede. Naast de vraag over houdbaarheid ligt er ook een vraagstuk over de mogelijkheden tot herhuisvesting op enkele locaties in Almelo en Enschede.

De oplossing
Wij werken voor dit onderzoeksproject vanuit ons expertisegebied: onderzoek & strategie. Om advies over de vraagstukken van het ROC van Twente te kunnen uitbrengen, kijken we eerst naar de huidige huisvestingen op verschillende locaties in Almelo en Enschede. Tijdens dit onderzoek houden we de wensen vanuit de onderwijsinstelling tegen het licht van zowel de bestaande situatie als ook van de  kansen van de economische – en technologische ontwikkelingen. Op het onderzoek naar de huidige huisvestingen en de houdbaarheid van deze panden, volgt een scenario-onderzoek naar de mogelijkheden tot herhuisvesting. Op een gedegen maar ook integrale wijze worden de voor- en nadelen van de scenario’s in beeld gebracht en doorgerekend. Om ons advies nog completer te maken, verkennen we ook de interesse en mogelijkheden in de markt met betrekking tot specifieke onderdelen van de verschillende scenario’s. Door deze verschillende elementen samen te laten komen in ons advies, krijgt het ROC van Twente een zo compleet mogelijk beeld van de mogelijke oplossingen voor hun vraagstukken. Op basis hiervan kan dan een onderbouwd en gewogen besluit worden genomen.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar