Basisschoolgebouw te Renkum

In Renkum komt een nieuw basisschoolgebouw dat vier huidige schoolgebouwen gaat vervangen.In het nieuwe schoolgebouw met een oppervlakte van ca. 2600 m2 komen de fusiescholen van SKOVV (De Keijenberg wordt gevormd uit de Don Boscoschool en de Vita Vera School) en de fusieschool van PPO de Link (wordt gevormd uit de dr. Albert Schweitzerschool en de Jac. P. Thijsseschool).De twee nieuwe basisscholen die hun intrek nemen in het gebouw gaan samenwerken, maar houden wel elk een eigen onderwijsaanbod. Daarmee is deskundigheid gebundeld in één gebouw en zijn ontmoetingen gemakkelijker te realiseren. De besturen van SKOVV en PPO de Link zien met de nieuwbouw kansen om de kwaliteit van het katholieke en openbare onderwijsaanbod in Renkum te borgen en samenwerking tussen de twee fusiescholen te realiseren en verstevigen.Momenteel bevindt het project zich in de VO-fase. KAW architecten, Peree Bouwadvies en DPA Caubergh-Huygen zijn als adviseurs betrokken. Het project wordt als een Engineering en Build-opdracht in de markt gezet. De selectiefase is bijna afgerond. De gemeente Renkum is Bouwheer.Emiel Ooms begeleidt namens Kleissen het projectmanagement.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar

Meegewerkt aan dit project