Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Den Haag

Het Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis behoort tot de grootste kunsthistorische documentatiecentra ter wereld. Het bezit een collectie documentatie-, archief- en bibliotheekmateriaal op het gebied van de westerse kunst van de late Middeleeuwen tot heden. De RKD, dat oorspronkelijk staat voor Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, is momenteel gehuisvest in een gedateerd gebouw aan de Prins Willem Alexanderhof in Den Haag.

Binnenkort staat de RKD voor een beslissing omtrent de herhuisvesting van hun organisatie. Kleissen zal hen hierin ondersteunen en adviseren, in de meest brede betekenis.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar