Renovatie Mariëndael

Mariëndael in Arnhem is een school voor speciaal onderwijs. Het gebouw van Mariëndael aan de Middachtensingel wordt in 3 fasen aangepast voor voortgezet praktijkonderwijs. De gemeente heeft een budget toegekend voor alleen de minimaal noodzakelijke werkzaamheden. In overleg met de school en opdrachtgever De Onderwijsspecialisten wordt continu gezocht naar creatieve manieren om binnen dit budget zoveel mogelijk te realiseren.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar

Meegewerkt aan dit project