Onderwijsplein te Neede

Het Assink Lyceum en praktijkschool MaxX zijn volop bezig met de gezamenlijke realisatie van het Onderwijsplein aan de Parallelweg in Neede. Op deze locatie kunnen de scholen het beroepsonderwijs praktisch, samenhangend en meer op maat aanbieden. De betrokken scholen zullen daarvoor intensief gaan samenwerken met elkaar en met het bedrijfsleven. Voor het Assink Lyceum betekent dit dat de vmbo-bovenbouwlocatie Prins Bernhardstraat op termijn zal verhuizen naar de nieuwe locatie op industrieterrein Wheemergaarden. Het Onderwijsplein Praktijkschool MaxX is al gevestigd aan de Parallelweg in Neede. Het Assink Lyceum zal verhuizen naar het naastgelegen pand, waar voorheen de winkel van Schuurman Schoenen in zat. Dit leegstaande bedrijfspand ondergaat een enorme transformatie en wordt hiermee geschikt gemaakt voor het VMBO-onderwijs van Het Assink Lyceum.Beide panden worden met elkaar verbonden via een nieuw verbindend gebouwdeel. In dit deel komen techniekruimten en werkplaatsen voor beide scholen. In het Onderwijsplein, dat ruimte gaat bieden aan ongeveer 600-650 leerlingen, gaan de twee scholen voor beroepsgericht onderwijs intensief samenwerken. Die samenwerking gaat zich met name afspelen in het nieuwe verbindende gebouwdeel. Ook wordt in het nieuwe gebouw een Innovatieruimte ingericht waar aandacht wordt besteed aan allerhande ontwikkelingen in de branches waar zij voor leren.Kleissen heeft in de voorbereidingsfase gewerkt aan de financiële haalbaarheid en de inpassingsstudie voor het nieuwe Onderwijsplein, in nauwe samenwerking met Expertis Onderwijsadviseurs. Inmiddels is het project van start gegaan. GAJ Architecten uit Arnhem heeft gezorgd voor een ontwerp waarin beide gebouwen worden samengesmeed tot één geheel. De aannemer en de installateur zijn K&W Installatietechniek en Jansman Bouw. De organisatievorm is in het bouwteammodel gegoten. De bouw gaat naar verwachting medio 2015 van start. Middels de link Kleissen drone beelden Onderwijsplein Neede delen wij graag onze drone beelden met u, welke zijn genomen bij start bouw. Kleissen verzorgt voor dit project het volledige projectmanagement.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar