Onderwijsplein te Neede

Het Assink Lyceum en praktijkschool MaxX waren volop bezig met de gezamenlijke realisatie van het Onderwijsplein aan de Parallelweg in Neede. Op deze locatie konden de scholen het beroepsonderwijs praktisch, samenhangend en meer op maat aanbieden. De betrokken scholen zijn daarvoor intensief gaan samenwerken met elkaar en met het bedrijfsleven. Voor het Assink Lyceum betekende dit dat de vmbo-bovenbouwlocatie Prins Bernhardstraat op termijn zou verhuizen naar de nieuwe locatie op industrieterrein Wheemergaarden. Het Onderwijsplein Praktijkschool MaxX was al gevestigd aan de Parallelweg in Neede. Het Assink Lyceum zal gaan verhuizen naar het naastgelegen pand, waar voorheen de winkel van Schuurman Schoenen in zat. Dit leegstaande bedrijfspand onderging een enorme transformatie en werd hiermee geschikt gemaakt voor het VMBO-onderwijs van Het Assink Lyceum. Beide panden werden met elkaar verbonden via een nieuw verbindend gebouwdeel. In dit deel kwamen de techniekruimten en werkplaatsen voor beide scholen. In het Onderwijsplein, dat ruimte gaat bieden aan ongeveer 600-650 leerlingen, gingen de twee scholen voor beroepsgericht onderwijs intensief samenwerken. Die samenwerking ging zich met name afspelen in het nieuwe verbindende gebouwdeel. Ook werd in het nieuwe gebouw een Innovatieruimte ingericht waar aandacht werd besteed aan allerhande ontwikkelingen in de branches waar zij voor leren. Kleissen heeft in de voorbereidingsfase gewerkt aan de financiële haalbaarheid en de inpassingsstudie voor het nieuwe Onderwijsplein, in nauwe samenwerking met Expertis OnderwijsadviseursGAJ Architecten uit Arnhem heeft gezorgd voor een ontwerp waarin beide gebouwen worden samengesmeed tot één geheel. De aannemer en de installateur zijn K&W Installatietechniek en Jansman Bouw. De organisatievorm is in het bouwteammodel gegoten. De bouw is medio 2015 van start gegaan. Middels de link Kleissen drone beelden Onderwijsplein Neede delen wij graag onze drone beelden met u, welke zijn genomen bij start bouw. Kleissen heeft voor dit project het volledige projectmanagement verzorgd.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar