Begeleiding gronduitgifte (biedprocedure) Salland II te Raalte

De opdrachtgever:

Gemeente Raalte

De vraag:

Raalte breidt aan de noordzijde uit met de nieuwe buurt Salland II. Dit is een duurzame woonbuurt die ruimte biedt aan ruim 200 woningen. Deze kavels worden gefaseerd uitgegeven aan particulieren en marktpartijen die het gebied gaan ontwikkelen. Kleissen is gevraagd te adviseren en begeleiden bij de uitgifte van het deelgebied fase 2 – Salland II. De gemeente Raalte was op zoek naar een marktpartij welke voor een goede prijs de bouwkavels wilde kopen om vervolgens geheel voor eigen rekening en risico de woningen te realiseren in dit plangebied. De gemeente Raalte heeft hoge ambities op gebied van duurzaamheid en worstelde met de vraag hoe deze ambities te laten realiseren door de marktpartijen versus het ontvangen van een goede prijs voor de bouwkavels.

Onze oplossing:

Kleissen heeft voor de gemeente Raalte eerst een memo opgesteld waarin weergegeven welke ambities de gemeente gerealiseerd wil zien en welke juridische kaders er zijn bij het toepassen van de biedprocedure. Oftewel, welke eisen mag je als gemeente stellen zonder dat er sprake is van een overheidsopdracht waarbij de EU-aanbestedingswet van toepassing is.

Vervolgens heeft Kleissen voor de gemeente Raalte een biedboek opgesteld en de biedprocedure begeleid.

Ecologische duurzaamheid

Vanuit ecologisch oogpunt heeft Kleissen de duurzaamheidseisen van de gemeente Raalte zodanig verwerkt in de uitvraag dat marktpartijen hier ook de gewenste invulling aan gaven.

Zo hebben de woningen in het plan Dingshof:

 • een EPC-waarde van 0,2 resp. 0,0;
 • verhoogde isolatiewaarden;
 • verhoogde luchtdichtheid op niveau passief bouwen;
 • geïntegreerde pv-panelen;
 • geen gasaansluiting;
 • mogelijkheid voor 0 op de meter woningen.

 

 

Sociale duurzaamheid

Vanuit sociaal oogpunt heeft Kleissen de volgende ambities van de gemeente Raalte zodanig verwerkt in het biedboek dat marktpartijen hier de gewenste invulling aan hebben gegeven:

 • Ontwikkelen van woningen welke passen bij de doelgroep welke de gemeente voor ogen heeft;
 • Betrokkenheid en inbreng van de toekomstige bewoners bij de ontwikkeling bevorderen, inclusief individuele begeleiding;
 • Betrokkenheid met elkaar bevorderen tussen de toekomstige bewoners (noaberschap);
 • Aandacht voor individuele wensen van kopers;
 • ‘Open’ communicatie met stakeholders en hoge klanttevredenheid realiseren.

 

 

Dynamische duurzaamheid

Op het gebied van dynamische duurzaamheid is in het plan Dingshof gekozen voor flexibele en toekomstbestendige huisvesting:

 • Het ontwerp van de woningen is zodanig opgezet dat er makkelijk wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de plattegronden waardoor het huis levensloopbestendig wordt;
 • De plattegrond van de woning wordt dan zodanig opgezet dat de woning met minimale aanpassingen geschikt kan worden gemaakt voor diverse doelgroepen. Voor ouderen en minder validen wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met voldoende bewegingsruimte in de woning (doorgangen, kozijnen, draaicirkel in sanitaire ruimten);
 • Daarnaast wordt er ook veel gebruik gemaakt van prefab constructieonderdelen, welke weer hergebruikt kunnen worden wanneer de woning aan het einde van zijn levenscyclus is.

 

 

Kleissen maakt huisvesting houdbaar