Ondersteuning gronduitgifte Salland II te Raalte

Raalte breidt aan de noordzijde uit met de nieuwe buurt Salland II. Dit is een duurzame woonbuurt die ruimte biedt aan ruim 200 woningen. Deze kavels worden gefaseerd uitgegeven aan particulieren en marktpartijen die het gebied gaan ontwikkelen. Kleissen is gevraagd te adviseren en begeleiden bij de uitgifte van het deelgebied fase 2 – Salland II. De gemeente gaat die uitgifte vormgeven in een biedprocedure. De marktpartij met het beste bod gaat geheel op eigen rekening en risico de woningen realiseren in dit plangebied. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar