Nieuwbouw scholen en gymzaal te Ederveen

De opdrachtgever

De Calvijnschool en de Julianaschool krijgen in de gemeente Ede een nieuw scholencomplex waarin circa 685 leerlingen zullen worden gehuisvest in ongeveer 28 groepen. Verder wordt er ook een nieuwe gymzaal gebouwd.

Het bijzondere van dit project is onder andere de fasering in de realisatie van het plan. De Julianaschool blijft namelijk in gebruik tijdens de nieuwbouw van de Calvijnschool. Diverse verhuisbewegingen vinden binnen de bouwperiode plaats, waarbij veel aandacht zal moeten bestaan voor de veiligheid van de leerlingen en de omgeving.

Wij gaan, gebaseerd op onze visie en expertise, sturing geven aan dit mooie project, zodat er straks een prachtig eindresultaat staat.

De vraag

De gemeente Ede is in juli 2017 begonnen met een marktconsultatie voor het projectmanagement van twee nieuwbouwscholen en een gymzaal in Ederveen. De marktconsultatie was de eerste stap van de Tender die de gemeente heeft uitgevraagd en deze resulteerde in 6 partijen die hun ideeën over het project mochten presenteren. Op deze marktconsultatie volgde in januari 2018 een plenaire sessie met 4 partijen, waarna wij onze visie op het project hebben gepresenteerd aan de gemeente.

De oplossing

Wij zijn er trots op dat Kleissen door de gemeente Ede is geselecteerd op verschillende onderscheiden vlakken.

Namelijk: onze visie op het project, de bouworganisatievorm, het proces en onze ruime ervaring met onderwijsgebouwen. Ook onze brede kijk op de bouwfaseringen speelde mee in de keuze voor Kleissen. We hebben tijdens de Tender bovendien de focus gelegd op #humanagement en #houdbarehuisvesting.

Dit project zien wij als een fraaie uitdaging en deze nemen we graag aan!

Ecologische duurzaamheid

 • Nieuwbouweisen bouwbesluit – sober en doelmatige uitvoering (materialisatie);
 • BENG-eisen;
 • Exploitatiegericht bouwen;
 • Compacte bouw: een gebouw dat een kleine buitenschil heeft in verhouding tot het volume;
 • Goede isolatie: weinig warmteverlies in de winter en weinig warmtebinnenkomst in de zomer;
 • Goede dakisolatie;
 • Energiezuinige toestellen;
 • Rationeel watergebruik;
 • Het gebruik van zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen.

Sociale duurzaamheid

 • Realiseren van een gezonde leer-en  werkomgeving;
 • Veel gebruik van natuurlijk licht;
 • Een duurzaam onderwijsgebouw dient als voorbeeldfunctie voor de gebruikers.

Dynamische duurzaamheid

 • Plannen zijn toekomstgericht, flexibel en duurzaam;
 • De kosten van de exploitatie van het gebouw dienen zo laag mogelijk te zijn;
 • Een gezonde mix van permanente en semipermanente bouwaard op het gehele bouwvolume;
 • Toekomstgericht ontwerpen waarbij er wordt geanticipeerd op: een toekomstige krimp waarbij 600 m2 van het huidige geprojecteerde bouwvolume wordt gedemonteerd/ verwijderd en een toekomstige groei waarbij uitbreiding met 500 m2 bovenop het huidige bouwvolume plaats heeft.
 • Toekomstgericht ontwerpen/ indelen door middel van flexibilisering d.w.z.: toepassen van indelingsprincipes die het binnen de gewenste hoofdvolumes mogelijk maken om met beperkte aanpassingen kleinere eenheden met eigen toegang en bemetering af te splitsen en te verhuren;
 • Het ontwerp dient inpandig te voldoen aan de eisen van eenvoudige aanpasbaarheid van de indeling (minimale kosten zowel bouwkundig als installaties);
 • Het installatieconcept dient te worden aangepast op eigendomsconcept van de verschillende gebouwdelen.

 

Kleissen maakt huisvesting houdbaar