Mijande; 400 woningen te Noord-Oost Twente

De opdrachtgever

Mijande Wonen levert woondiensten aan ruim 5100 huishoudens in Noordoost Twente.

 

 

 

De vraag

Komende jaren moeten in totaal ca. 400 woningen van Mijande Wonen worden gerenoveerd in Vroomshoop, Vriezenveen en Denekamp.

Bij die renovatie wordt enerzijds het energielabel van de woningen verbeterd, anderzijds wordt het groot onderhoud hierin betrokken en zo mogelijk meteen meegenomen.

Kleissen is gevraagd een roadmap op te stellen om deze renovatie in de markt te zetten, maar juist ook om aansluiting te vinden op de doelstelling ‘energieneutraal woningbezit in 2050’.

De renovatie vindt plaats op basis van het beleid ‘Energiesprong 2018-2019’, waardoor de woningen energiezuinig werden gemaakt. Na de renovatie worden de woningen energielabel B of zelfs A. Dit energielabel levert voor de huurder een aanmerkelijke energiebesparing op en maakt het wonen een stuk comfortabeler.

Bij enkele van deze projecten wordt het asbest van het dak en uit de woning gehaald. De daken en de vloer in de woonkamer en gevels werden geïsoleerd en waar nodig werden de houten kozijnen vervangen voor kunststof kozijnen, met het oog op een onderhoudsarme woning voor de komende 30 jaar.

Onze oplossing

In het najaar van 2017 heeft Kleissen een strategisch advies gepresenteerd aan Mijande waarin de roadmap naar 2050 is toegelicht.

Kleissen heeft de 3 aannemerselecties begeleid, waarbij de werkzaamheden bestonden uit het opstellen van de aanbestedingsleidraad;

  • selecteren en uitnodigen van de aannemers;
  • organiseren en begeleiden schouw;
  • opstellen van nota van inlichtingen;
  • toetsen van de inschrijvingen;
  • de opdrachtgever adviseren bij het te selecteren concept;
  • het opstellen van de contracten.

Bij de uitvraag van de aanbesteding is gebruik gemaakt van de kennis en kunde die de markt te bieden heeft.

De gunning van de projecten heeft plaatsgevonden op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijver).

De renovatie van de woningen wordt in 2018 en 2019 (afhankelijk van cluster) gerealiseerd, conform het in bouwteam geoptimaliseerde plan.

Ecologische duurzaamheid

Naast minimale maatregelen (bijvoorbeeld verwijderen asbest, vervangen dak), is de aannemer vrij om een plan van aanpak op te stellen met als resultaat “een meer energiezuinige woning realiseren van minimaal label B, welke onderhoudsarm is voor de komende 30 jaar”.

Sociale duurzaamheid

Ook niet-technische aspecten spelen een grote rol bij de uitvraag. Denk daarbij aan informatieverstrekking en communicatie met bewoners, veiligheid niet alleen op de bouwplaats maar ook voor omgeving, ontzorging van de opdrachtgever en nazorg bij het gebruik van de vernieuwde woning.

Daarnaast dienen de inschrijvers een optioneel pakket aan te bieden om te komen tot label A en een plan om enkele woningen te renoveren in de geest van de “Trias Energetica”.

Door het toepassen van Humanagement en daarmee de juiste vragen weten te stellen aan de inschrijvers is de keuze gevallen op de partijen welke het beste totaalpakket hebben aangeboden.

2 van de 3 clusters zijn momenteel in uitvoering. Het 3e cluster is in voorbereiding.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar