Koninklijk Theater Carré te Amsterdam

In 2000 liet Carré een haalbaarheidsstudie verrichten om de omvang van de renovatie te inventariseren en een globaal projectbudget vast te stellen. Dit onderzoek is door derden verricht. Deze studie heeft geleid tot een globaal voorlopig ontwerp, waardoor besluitvorming kon plaatsvinden over de omvang van het project, de kosten en de uitvoering.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar