Kenniscentrum Rijssen-Holten onderzoeks- en adviesopdracht

De opdrachtgever: Het Kenniscentrum Rijssen-Holten is een project geïnitieerd vanuit het bedrijfsleven in Rijssen (KringWerkgeversRijssen), het ROC van Twente en de gemeente Rijssen-Holten. Ter Steege Holding is de eigenaar van het pand waarin het opleidingscentrum momenteel is gevestigd en tevens eigenaar van de grond voor beoogde nieuwbouw.

 

De vraag:

Binnen het bedrijfsleven en de gemeente Rijssen-Holten bestond al langer de ambitie om een Kenniscentrum op te richten dat de verbinding tussen het bedrijfsleven, de opleidingen en de maatschappij zou versterken. Het doel van het Kenniscentrum is om met deze versterkte verbinding meer leerlingen te trekken, het imago van de branche te verbeteren en (meer) goede vakmensen op te leiden die aansluiten op de behoefte in de arbeidsmarkt. Naast de verbinding van het bedrijfsleven met het (V)MBO hopen de partijen uiteindelijk ook het HBO aan te spreken met dit Kenniscentrum.

Kleissen is gevraagd om te onderzoeken of nieuwbouw zal helpen bij het versterken van de gezamenlijke ambities om de toekomstbestendigheid van de vakopleidingen te kunnen borgen.

In Rijssen zijn verschillenden (onderwijs)partijen gehuisvest, zoals de verenigingen REMO West-Twente, het Bouwgilde en het Zorggilde. Dit zijn verenigingen die ontstaan zijn door en voor lidbedrijven uit de desbetreffende branche en zij verzorgen scholing van nieuwe medewerkers, maar ook het bijscholen van bestaande vakmensen en omscholing, zogeheten zij-instromers. Nu werken ze vrij stand alone, in zowel hun huisvesting als in de invulling van hun ambities. Het ROC van Twente is bij deze verenigingen betrokken voor de feitelijke opleiding, toetsing en diplomering van de vakopleidingen.

 

Onze oplossing:
Wij voeren binnen dit project inventarisatieonderzoeken uit door het voeren van gesprekken met betrokken (en potentiele) partijen, over hun ideeën en ambities. Tevens brengen wij de ruimtebehoeftes in kaart en brengen we de dialoog op gang over onder andere de urgentie van vernieuwing, het nadenken over missie, visie en ambitie van het centrum voor de lange termijn, maar ook over de kansen die er liggen bij het versterken van de samenwerking. Dit laatste bereiken we vooral door het organiseren en begeleiden van collectieve bijeenkomsten met alle partijen.

Uiteindelijk zal dit leiden tot een of meerdere scenario’s die nader onderzocht moeten worden op haalbaarheid in de breedste zin. Dit zal resulteren in een helder totaalbeeld, zodat het project met een duidelijke visie kan worden voortgezet.

Sociale duurzaamheid

Het aantal opgeleide vakmensen loopt terug. Het branche (bouw, techniek, infra, logistiek en zorg) imago staat niet hoog aangeschreven bij VMBO/MAVO leerlingen en hun ouders waardoor er steeds minder instroom is. De behoefte aan opgeleide vakmensen in de maatschappij neemt toe. Met deze opdracht richten wij ons op de kaders die nodig zijn om op deze ontwikkeling een positieve impact te kunnen hebben. We gaan in beeld brengen welke huisvestingsinvulling dermate kan ondersteunen dat leerlingen vanuit het VMBO/MAVO, bestaande vakkrachten, maar ook zij-instromers zich aangetrokken voelen tot een leven-lang-leren in het Kenniscentrum Rijssen-Holten. 

Dynamische duurzaamheid

De huidige (opleidings-)huisvesting sluit niet (meer volledig) aan bij de verwachtingen van de nabije toekomstbestendige huisvesting. Door bewustzijn van dynamische duurzaamheid kan er nu worden gekeken naar de inzet van bestaand vastgoed versus realisatie van nieuwbouw. Het is belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor bestaand vastgoed i.p.v. alleen te focussen op nieuwbouw. Binnen dit project wordt de bestaande huisvesting en de mogelijkheden voor nieuwbouw als één geheel opgepakt.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar