Huisvesting scholen Gemeente Borne

Over de opdrachtgever
De gemeente Borne is continue bezig zich aan te passen aan de woon-en huisvestingswensen van haar inwoners. Niet alleen de nieuwbouw op de Bornsche Maten is een groot project van de gemeente. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld ook de beeldentuin in het centrum vernieuwd. De gemeente houdt zich ook regelmatig bezig met vernieuwde huisvesting voor de basisscholen in Borne.

 

De vraag
De gemeente Borne heeft Kleissen gevraagd mee te kijken met de huidige plannen die er liggen voor huisvestingsprojecten voor twee basisscholen. Welke conclusies trekken wij uit ons onderzoek naar deze projecten en welk advies geven wij de gemeente over de houdbaarheid van de plannen? Staat de houdbaarheid van de oplossing bijvoorbeeld in verhouding tot de gangbare bouwkosten? 

 

De oplossing
Wij als Kleissen kijken met de gemeente mee vanuit ons expertise gebied: oplossing & advies. Wij doen onderzoek naar de houdbaarheid van de oplossingen die de gemeente heeft aangedragen en brengen op basis daarvan advies uit. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek naar de houdbaarheid van de plannen hebben wij rekening gehouden met onder andere marktconforme bouwkosten en de issues dynamische- en ecologische duurzaamheid. De gemeente kan vanuit ons advies voortborduren op de plannen die er nu al liggen, keuzes maken en waar nodig de koers bijstellen. Ook als dat betekent dat het een meer renderend besluit is om van een reeds uitgewerkt plan (bij nader inzien) af te zien, is dit een houdbare beslissing. Op deze manier wordt namelijk voorkomen dat met inzet van mensen en middelen niet het gewenste resultaat zal worden bereikt. #houdbarehuisvesting.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar