Herhuisvesting DCW Enschede

De opdrachtgever:

Bij de Dienst Complementaire Werkvoorziening (DCW) in Enschede werken ca. 500 mensen met een arbeidshandicap. Het huidige pand voldeed niet meer aan de eisen en is verkocht aan Hornbach.

De vraag:

De hulpvraag aan Kleissen was tweeledig. We verzorgen zowel het vastgoedmanagement rondom de nieuwe locatie alsook het facilitymanagement van de verhuizing.

Onze oplossing:

Vastgoedmanagement
In het najaar van 2016 is er een locatie gevonden; de oude textielfabriek van Ames aan de Spoordijkstraat te Enschede. Het resultaat van een intensief ontwerptraject waarin een samenwerking is ontstaan tussen gebouweigenaar & huurder is een turn-key contract waar beide partijen volledig achter staan. Zo heeft de huurder inspraak gehad in het ontwerp en betrekt het een pand dat aan alle wensen voldoet.

Verhuizing

Voor de verhuizing zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, om straks alles soepel te laten verlopen.

Ecologische duurzaamheid:

 • Energieneutraal gebouw zodat het gebouw niet meer energie zal verbruiken dat het zelf duurzaam opwekt
 • Eisen: Platte daken Rc 5,0 / Koepeldaken Rc 3,5 / Gevels Rc 5,0
 • Ca. 2.200 PV panelen op het dak zorgen voor de opwek van groene energie
 • Luchtwarmtepompen
 • Efficiënte verwarming vindt plaats middels opgestorte (geis.) vloer met vloerverwarming op LTV
 • In GBS geïntegreerde pelletkachel
 • Alles LED verlichting en deels op bewegingsmelders
 • Daglichtregeling
 • Een bestaand pand krijgt een nieuwe gebruikshorizon van min. 15 jr
 • Doel is om BREEAM in-use Excellent (4 sterren) te behalen

Sociale duurzaamheid:

 • Een “Bunker” wordt een fantastisch gebouw met veel daglicht, zichtlijnen en lucht
 • Het gehele pand is voorzien van koeling (m.u.v. magazijnen/ expeditie)
 • Inspirerende werk omgeving door inzet van esthetiek/behoud van authentieke elementen
 • Behoefte specifieke werkplekken worden gecreëerd zoals een prikkelarme afdeling
 • Kleinschaligheid voor werknemers (bedrijf in bedrijf)
 • Eigen serviceblok (entree/ kantine/ toilet/ lockers/kantoor) per productie-unit

Dynamische duurzaamheid:

 • Alleen brandscheidingen en service units zijn vaste inrichtingselementen. Verder is de huurder flexibel in de indeling.
 • Afdelingen kunnen technisch worden losgekoppeld middels eigen bemetering ed.
 • Toepassing van lichte en/of verplaatsbare scheidingswanden voor flexibele inzet van de (groottes van) ruimten.
 • Afstoten van productie-units binnen het huurcontract; <3 jr./ <5 jr./ <10 jr.
 • Laadkuil met drie docks (2+1; uitwisselbaar tussen gebruikers

Kleissen maakt huisvesting houdbaar