Drie aanbestedingen Energiesprong

De opdrachtgever

Mijande Wonen.

 

 

De vraag

Mijande Wonen wilde 43 woningen renoveren op basis van Energiesprong 2015, waardoor de woningen energiezuinig werden gemaakt. Na de renovatie kregen de woningen energielabel B of zelfs A. Dit energielabel levert voor de huurder een aanmerkelijke energiebesparing op en maakt het wonen een stuk comfortabeler.

Bij enkele van deze projecten werd het asbest van het dak en uit de woning gehaald. De daken en de vloer in de woonkamer en gevels werden geïsoleerd en waar nodig werden de houten kozijnen vervangen voor kunststof kozijnen, met het oog op een onderhoudsarme woning voor de komende 30 jaar.

 

Onze oplossing

Kleissen heeft de 3 aannemerselecties begeleid, waarbij de werkzaamheden bestonden uit het opstellen van de aanbestedingsleidraad;

  • selecteren en uitnodigen van de aannemers;
  • organiseren en begeleiden schouw;
  • opstellen van nota van inlichtingen;
  • toetsen van de inschrijvingen;
  • de opdrachtgever adviseren bij het te selecteren concept;
  • het opstellen van de contracten.

Bij de uitvraag van de aanbesteding is gebruik gemaakt van de kennis en kunde die de markt te bieden heeft.

De gunning van de projecten heeft plaatsgevonden op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijver).

De woningen zijn begin 2016 opgeleverd naar volle tevredenheid van opdrachtgevers en bewoners en conform het ingediende plan.

Ecologische duurzaamheid

Naast minimale maatregelen (bijvoorbeeld verwijderen asbest, vervangen dak), was de aannemer vrij om een plan van aanpak op te stellen met als resultaat “een meer energiezuinige woning realiseren van minimaal label B, welke onderhoudsarm is voor de komende 30 jaar”.

Sociale duurzaamheid

Ook niet-technische aspecten speelden een grote rol bij de uitvraag. Denk daarbij aan informatieverstrekking en communicatie met bewoners, veiligheid niet alleen op de bouwplaats maar ook voor omgeving, ontzorging van de opdrachtgever en nazorg bij het gebruik van de vernieuwde woning.

Daarnaast dienden de inschrijvers een optioneel pakket aan te bieden om te komen tot label A en een plan om enkele woningen te renoveren in de geest van de “Trias Energetica”.

Door het toepassen van Humanagement en daarmee de juiste vragen weten te stellen aan de inschrijvers is de keuze gevallen op de partijen welke het beste totaalpakket hebben aangeboden.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar