Bavinckschool en Johan de Witt te Dordrecht

Renovatie van Johan de Witt Gymnasium te Dordrecht.

Het gemeentelijk monument van het Johan de Witt Gymnasium is aangepast, gerenoveerd en uitgebreid. Basisschool en buitenschoolse opvang “Herman Bavinck” is nieuw gebouwd en er is een sporthal gerealiseerd.

Kleissen heeft het proces- en projectmanagement verzorgd, van initiatief tot en met de oplevering en nazorg.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar

Meegewerkt aan dit project