Bavinckschool en Johan de Witt te Dordrecht

Renovatie van Johan de Witt Gymnasium door nieuwbouw en uitbreiding van het bestaande gebouw. De Bavinckschool, die gelegen is op hetzelfde terrein, bestond uit vervangende nieuwbouw. Kleissen heeft het proces- en projectmanagement verzorgd, van initiatief tot en met de oplevering.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar

Meegewerkt aan dit project