Atalanta/ Wereld van de Ontmoeting te Emmen

In opdracht van de gemeente Emmen hebben wij het programma van eisen ontwikkeld voor de nieuwbouw van een theater en de publieksruimten ten behoeve van Dierenpark Emmen. Naast het projectmanagement waren wij tevens verantwoordelijk voor de selectie en contractering van alle ontwerp- en uitvoeringsdisciplines.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar