5 woningen Mijande in centrum Denekamp

De opdrachtgever

In het hart van Denekamp heeft woningstichting Mijande Wonen vijf woningen gebouwd. Op die plek stonden eerst een aantal onbewoonbare panden en een oud bedrijfsgebouw.

Mijande bouwde de woningen voor cliënten van Aveleijn, die daar zelfstandig zijn gaan wonen.

Eerst moest de gemeenteraad akkoord gaan met wijzigingen in het bestemmingsplan, waarna de aanbesteding kon starten.

De vraag

Kleissen is gevraagd de aanbesteding zodanig vorm te geven dat de wensen van cliënten worden verwerkt in de aanbieding. Daarnaast werden de aannemers geprikkeld om een innovatieve oplossing te bieden op gebied van duurzaamheid en lage onderhoudslasten.

Onze oplossing

Kleissen heeft de aanbesteding van dit project begeleidt, waarbij naast prijs ook duurzaamheid en flexibiliteit een grote rol hebben gespeeld bij de keuze van de aannemer.

Architect Hans Leferink tekende voor het ontwerp van de vijf woningen. De woningen waren voorjaar 2017 gereed.

Ecologische duurzaamheid

Partijen hebben een aanbieding gemaakt, waarbij diverse oplossingen werden aangeboden, denk aan wel of geen pv panelen, hogere isolatiewaardes, triple glas etc. Per oplossing werd aangegeven wat de verwachte energiekosten voor de huurders zouden zijn.

Daarbij is ook een variant aangeboden, waarbij de energieprestatie vergoeding van toepassing is.

Sociale duurzaamheid

De plattegronden zijn dusdanig ingericht dat in de toekomst met weinig middelen een extra (slaap)kamer kan worden gerealiseerd op de eerste verdieping.

De cliënten van Aveleijn kunnen zelfstandig wonen in de woningen op korte afstand van het zorgcentrum. Daardoor kunnen ze op elk gewenst moment de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Dynamische duurzaamheid

De woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor de cliënten van Aveleijn. Mocht Aveleijn niet voldoende huurders beschikbaar hebben, dan kunnen de woningen door Mijande worden aangeboden op de sociale huurmarkt zonder dat er aanpassingen aan de woning nodig zijn.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar