Uitbreiding/ nieuwbouw Bakkerij Nollen te Hengevelde

De opdrachtgever:

Nollen: Al het brood en banket wordt nog steeds op traditionele en ambachtelijke wijze bereid met de beste ingrediënten of grondstoffen. Dat is waar bakkerij Nollen voor staat en hierdoor leveren zij kwalitatief hoogwaardige ambachtelijke producten. Bakkerij Nollen blijft alles zelf maken, waarbij kwaliteit zoals altijd hoog in het vaandel staat. De perfecte omstandigheden in de nieuwe bakkerij dragen ertoe bij dat ze kwalitatief hoogwaardige producten kunnen blijven maken zoals ze dat gewend waren.

Nieuwbouw: Achter de winkel in Hengevelde bevindt zich nu de huidige banketbakkerij. Door groei en gebrek aan ruimte is er gekozen voor nieuwbouw. Naast de huidige broodbakkerij die in 2012 is gerealiseerd, is de bakkerij uitgebreid met ongeveer 3.000 m2 voor de banketbakkerij. Alles meer gecentraliseerd, overzichtelijk en efficiënt. Nollen wil klaar zijn voor de toekomst en verder groeien, zowel in afzet, maar ook door verkoop aan derden.

De vraag:

De uitbreiding/ nieuwbouw efficiënt in tijd, geld en kwaliteit van de ontwerpfase, bestemmingsplan wijziging en vergunning naar ingebruikname brengen om meer capaciteit te realiseren. Kleissen heeft dit voor zijn opdrachtgever waargemaakt door het stellen van heldere doelen, procesinrichting en duidelijke communicatie. De ambitieuze planning is behaald door de inzet van de betrokken partijen en door samen te werken aan de hand van LEAN principes.

Onze oplossing:

In november 2017 kreeg Kleissen opdracht van Vincent Nollen om zijn nieuwbouw t.b.v. een grote uitbreiding van zijn bakkerij te begeleiden. Na precies een jaar wordt er volop productie gedraaid en kunnen de bakkers volop genieten van een nieuwe werkplek.

  • Samenstellen ontwerpteam
  • Projectmanagement van de ontwikkeling incl. prijs- en contractvorming
  • Bouwbegeleiding in de uitvoeringsfase met beperkt toezicht
  • Begeleiding PV-panelen op de daken in het ontwerp- en uitvoeringstraject.

Kleissen is trots dat we ook dit project succesvol hebben kunnen maken. Vincent Nollen en zijn team als ook alle bouwteampartners zijn gelukkig met het resultaat.

Ecologische duurzaamheid:

Er is bewust gekozen voor een duurzame koelinstallatie met toepassing van het natuurlijke gas CO2. Deze koelinstallatie is voor het eerst op deze schaal in Nederland toegepast.

Door het toepassen van nieuwe technieken en innovaties hebben wij samen met de opdrachtgever veel ambities op ecologische duurzaamheid kunnen verwezenlijken. De meerderheid van de toegepaste materialen zijn demontabel en kunnen hergebruikt worden. Er is hiervoor gekozen om zo veel mogelijk te voldoen aan circulair bouwen. Naast het feit het gebouw grotendeels zelfvoorzienend is (ca. 250.000 kWh / jaar elektriciteit opwekking d.m.v. PV systeem) is er ook gebruik gemaakt van hoogwaardige isolatiepanelen,  en een duurzaam luchtbehandelingssysteem.

 

Sociale duurzaamheid:

Het gebouw is gebruikersvriendelijk door domotica, slimme LED-verlichting en de prettige werkomgeving. Het behelst een stabiel klimaat, ruim opgezette werkgebieden en een goede onderlinge verbinding van verschillende delen van het pand.

Dynamische duurzaamheid:

Toekomstbestendig (cellen multifunctioneel inzetbaar, hergebruikte en herbruikbare materialen).

Op het gebied van toekomstbestendigheid is bewust gekozen voor een doos-in-doos principe. Mocht de opdrachtgever op termijn de behoefte hebben om de bakkerij om te toveren naar een andere functionaliteit, dan is dit aspect opgenomen in het ontwerp.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar