Kleissen is in het bezit van het ISO 9001:2015 certificaat. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en wordt gebruikt om te toetsen of wij steeds een maximale invulling geven aan de wensen en eisen van onze opdrachtgevers, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving èn de eisen die wij stellen aan onszelf.

Hiermee hebben wij aangetoond te voldoen aan alle aspecten van de nieuwe norm (2015), die een andere, vooral bredere opzet kent dan de oude normering en daardoor meer zegt over de kwaliteit van een organisatie. Voor ons een bevestiging dat onze organisatie goed en toekomstbestendig is ingericht en een mooie prestatie die is bereikt door de inzet van alle medewerkers binnen Kleissen.

Om ons certificaat te zien klik op ISO 9001 2015 certificaat