Ondertekening contracten Nieuwbouw Calvijnschool, Julianaschool en gymzaal in Ederveen

Gisteren zijn de aannemingscontracten getekend voor de nieuwbouw Calvijnschool, Julianaschool en gymzaal in Ederveen. Alle reden om deze mijlpaal met elkaar te vieren!

In dit voor Ederveen unieke project zijn 3 opdrachtgevers, namelijk de Gemeente Ede (gymzaal), Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs De Viermaster (Julianaschool) en Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Ederveen en Hilversum (Calvijnschool).

De aannemer is Bouwbedrijf Zegers uit Ede en de installateur is WSI Techniek uit Groenlo.

In de nieuwbouw krijgen ook het bestuurscentrum De Viermaster en Paramedische Voorzieningen een plek.

Vanaf begin februari zal gestart worden met de sanering en sloop van de bestaande gymzaal en (gedeeltelijk) Julianaschool. Om dit mogelijk te maken is in het najaar van 2019 al tijdelijke huisvesting geregeld. Een gedeelte van de Julianaschool zal nog in gebruik blijven tijdens de bouw. Nadat de nieuwbouw gereed is en de inhuizing plaats heeft gevonden zal dit gedeelte ook gesloopt worden en wordt het restant van het buitenterrein afgerond. De scholen zullen het schoolseizoen 2021/2022 starten vanuit de nieuwbouw.

Emiel Ooms, Eugenie Knaap en Karst Rook van Kleissen mogen voor deze opdrachtgevers het projectmanagement tijdens het gehele proces vanaf planontwikkeling tot en met oplevering begeleiden. Iets waar we trots op zijn. KAW Architecten is er in geslaagd een mooie vertaalslag te maken van het voor Ederveen zo kenmerkende slagenlandschap in het ontwerp van het gebouw van ca 4650 m2. Door verspringingen in de gevel wordt voorkomen dat het één groot volume wordt en worden de verschillende gebruikers zichtbaarder.
In het ontwerp is ook rekening gehouden met gebruik in de avonduren door verenigingen uit het dorp. Het gebouw moet echt een breed maatschappelijke functie kunnen vervullen.

Het gebouw zal geen gasaansluiting meer hebben en zal voldoen aan BENG en Frisse Scholen klasse B door o.a. het toepassen van warmtepompen en zonnepanelen.

Verder zijn bij dit project betrokken:
Lievense (constructeur), Enervisie (installatieadviseur), Cauberg Huygen (BBA-advies)

 

 

 

Deel dit bericht