Unieke Ondergrondse Verbinding westelijke inrit Van Heek Enschede en hoe zijn wij betrokken

Sinds het najaar van 2018 zijn we bij Kleissen, in opdracht van de gemeente Enschede, betrokken bij een uitdagend project in hartje Enschede! Dé belangrijkste centrumontwikkeling in Oost-Nederland voor de komende jaren!

Ingrijpende aanpassingen

Na de nieuwbouw van het MST en de afronding van de werkzaamheden aan het Koningsplein (aan de westrand van het stadscentrum van Enschede) bleef de ruimte tussen Koningsplein- Haaksbergerstraat en Nijverheidstraat- Koningsstraat-Beltstraat over als nog te ontwikkelen gebied. Dit deel bleef een onaantrekkelijke ingang tot het stadscentrum. Deels braakliggend, deels kantoorruimte met een tijdelijke invulling en een aantal gedateerde gebouwen.

In 2016 meldde zich de Belgische projectontwikkelaar LIFE met plannen om een viertal bouwblokken te ontwikkelen met ruimte voor 520 appartementen, beperkt detailhandel/ horeca en onder twee van de blokken een ondergrondse parkeergarage. Tegelijkertijd bestond vanuit de gemeente Enschede de behoefte om de aanliggende wegen beter aan te laten sluiten op het projectgebied. Deels gebaseerd op oude plannen, deels om in één slag voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Ingrijpende aanpassingen dus!

Samenwerkingsovereenkomst ‘Kop Boulevard’

Nadat in maart 2018 door de Enschedese Raad krediet beschikbaar werd gesteld voor de infrastructurele maatregelen, werd drie dagen later de samenwerkingsovereenkomst ‘Kop Boulevard’ getekend door de gemeente Enschede en LIFE. Marktpartijen doen samen een investering om van de Kop Boulevard een uitnodigend woongebied te maken. LIFE ontwikkelt en bouwt de panden en de gemeente Enschede herinricht de openbare ruimte, rekening houdend met de wateropgave die de stad heeft om hemelwateroverlast te beperken. Er wordt geanticipeerd op de nieuwe mobiliteitsvisie en de inrit van de Van Heekgarage wordt over een lengte van zo’n 120 meter ondergronds verlengd (met daarin een ondergrondse rotonde opgenomen waarmee verbinding wordt gemaakt met de toekomstige parkeergarage onder de vastgoedontwikkeling van LIFE). Het project is slechts een deel van de totale plannen in de openbare ruimte in het centrum van Enschede.

Aanbestedingsplan Ondergrondse Verbinding

Het voor dit project samengestelde ontwerpteam van de gemeente (waarin architect Atelier PRO en meerdere adviseurs zijn aangehaakt) heeft samen een Voorlopig Ontwerp (VO+) tot stand gebracht.

Vervolgens is dit VO+ met succes in de markt gezet met als opzet om een bouwteam aannemer te contracteren en te laten deelnemen in het ontwerp-bouwteam. De specifieke kennis van de uitvoering van de ondergrondse verbinding en het voorbereiden en uitvoeren van het omgevingsmanagement is hierbij een belangrijke taak van de civiele aannemer (onder andere het beperken van de trillingen voor de directe omgeving zoals ziekenhuis, veiligheid borgen, zorgvuldige verkeersafwikkelingen, etc).

Hier kunt u ter indicatie een video bekijken van de eindsituatie.

In het voortraject hebben we voornamelijk als adviseur opgetreden voor de gemeente. Daarnaast hebben wij de stukken voor de aanbesteding opgesteld en deze samen met de gemeente georganiseerd. Inmiddels is in het 2e kwartaal van 2019 de voorlopige gunning geweest en is de aannemer bekend. “Het wachten is nog op het vinden van de juiste aansluiting met de plannen van de ontwikkelaar in het gebied”.

Voor het vervolgtraject is de aansturing van het ontwerpbouwteam en de rol als directievoerder bij ons neergelegd. De uitvoeringsfase is in 2020 gepland.

 

Karst Rook kan u, als projectmanager van dit project, nader informeren. Contact opnemen kan via K.rook@kleissen.nl of 06-53501641.

 

 

 

Deel dit bericht