Kleissen heeft het ISO 9001:2015 certificaat wederom geprolongeerd!

Nóg een reden om dit jubileumjaar blij te zijn: Bureau Veritas heeft op woensdag 6 maart 2019 Kleissen onder de loep genomen tijdens de jaarlijkse audit. We kunnen u melden dat we de ISO9001-certificering geprolongeerd hebben. En niet alleen geprolongeerd! Ook bleek dat er geen enkele tekortkomingen dan wel afwijkingen geconstateerd zijn. Dat is toch iets waar we met elkaar enorm trots op zijn!

Als je als onderneming in aanmerking wilt komen voor ISO9001-certificering betekent dit dat je ervoor kiest om volgens normeisen en strakke procedures te werken, risico’s in kaart te brengen en jezelf continu te verbeteren. Dit heeft voor de klant het voordeel dat onze werkwijze consistent en transparant is en dat ze vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit van ons werk. En daar doen we het tenslotte voor, onze klant.

We willen onze (potentiële) klanten de zekerheid en het vertrouwen bieden dat we volgens vastgelegde normen en procedures werken en zorgvuldigheid en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Dit betekent dat we daar op diverse wijzen in investeren.

Zo is er een kwaliteitssysteem ontwikkeld, werken al onze medewerkers volgens procedures en werkinstructies en worden er regelmatig interne audits gehouden om de kwaliteit te blijven waarborgen.

Deel dit bericht