Oplossing  gericht denken

& advies  passend op uw organisatie

Een veranderende maatschappij, wijzigende trends op wereldniveau, een terugtrekkende overheid, wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving en wijzigende huisvesting en gebieden door economische omstandigheden of door technologische verandering/ innovatie, is de grondslag voor de onderzoeken die wij uitvoeren voor bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties, beleggers en overheden. De onderzoeken van Kleissen zijn gericht op het antwoord geven op deze veranderende vraagstukken en het realiseren van een kwalitatief goede, passende, toekomstbestendige en betaalbare voorziening, oplossing of structuur.

Binnen dit expertisegebied liggen de vraagstukken van definitie-fase tot en met opleveringsfase. Kleissen is uw expert voor het opstellen van de volgende adviezen:

Vastgoedadvies
Huisvestingsadvies
Integrale huisvestingsplannen, accommodatie nota (eigendom, beheer en financiën) en voorzieningenplanning
Technologische innovatie en Duurzaamheidsadvies
Bouwkostenadvies
Ruimtelijk advies
Bemiddeling en Juridisch Advies
Monumenten Advies

Kleissen maakt huisvesting houdbaar