Onderhoud & 

Beheer 

Houdbare Huisvesting is niet afgerond bij de oplevering van een renovatie- of nieuwbouwproject. Het beheer en onderhoud van een pand is van grote invloed op de levenscyclus en de (rest)waarde die een pand na afloop van het gebruik heeft. Kleissen adviseert in de optimalisatie mogelijkheden van meerjarenonderhoudsplannen en de uitvoeringsplanning daarvan, waarbij wij rekening houden met de financiële stroom per boekjaar van de opdrachtgever. Tenslotte zorgen wij bij de uitvoering van de werkzaamheden voor een zo hoog mogelijke kwaliteit en daarmee (rest)waarde van het pand.

Kleissen kan het complete traject verzorgen. Allereerst nemen wij het meerjarenonderhoudsplan onder de loep vanuit een technische schouwing (NEN2767, zie vastgoed advies) en daarmee brengen wij het plan in lijn met de lange termijn visie van de opdrachtgever. De voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van (planmatig) meerjarenonderhoud stemmen we af op het klachten- en mutatieonderhoud, zodat we deze tijdens de uitvoering van dat jaar kunnen combineren en optimaliseren.

Wij adviseren in de juiste aanbestedingsvorm van een cluster werkzaamheden, begeleiden de aanbesteding en nemen de aansturing en het toezicht tijdens de (renovatie)werkzaamheden voor onze rekening (zie aansturing en begeleiding). Tijdens dit complete traject zijn de ambities van de opdrachtgever onze rode draad.

Specifiek voor woningcorporaties hebben wij veel ervaring met de verplichte energielabel-sprongen en adviseren wij in renovatie- en verduurzamingsinvesteringen die corporaties jaarlijks doen. Het puntensysteem waarop de huur van een woning wordt bepaald (het zogenaamde WoningWaarderingsStelsel) wordt meegenomen in de advisering m.b.t. de jaarlijkse investeringen op onderhoud en verduurzaming. Dit alles in relatie tot de lange termijn visie van de opdrachtgever (bijvoorbeeld Nul Op de Meter-woningen). Hierbij geven wij aan op welke momenten de meest renderende investeringen moeten worden gedaan, rekening houdend met de jaarlijkse onderhoudsvergoeding die corporaties ontvangen.

Kleissen maakt huisvesting houdbaar