Duurzame en houdbare huisvesting gaat nauw samen met herhuisvesting. Dit kan de verhuizing zijn naar een geheel nieuwe locatie of de vernieuwing van een bestaande locatie. Het proces rondom herhuisvesting is zeer complex en betreft een totale omslag in de vorm van anders en vernieuwd werken. Onze missie is om dit proces krachtig te ondersteunen op basis van Facilitair Projectmanagement.

 

Verhuismanagement

Bij een verhuizing komt veel meer kijken dan het daadwerkelijk verschuiven van A naar B. Facilitaire organisaties (zoals schoonmaak, IT, catering en beveiliging) moeten worden ingericht. Inkooptrajecten moeten worden gestart. Er moet rekening worden gehouden met bewegwijzering, vernieuwde handboeken en de totale communicatie eromheen. Kortom, er gaat een groot facilitair proces aan vooraf. Onze Facilitaire Projectmanagers coördineren, organiseren en ondersteunen dit gehele proces naar de nieuwe of vernieuwde huisvesting tot in de puntjes.

 

Werkplekdesign
Elke organisatie heeft een andere werkcultuur en dus ook een andere manier van werken. Als het gaat om de werkomgeving, denken alle organisaties echter hetzelfde: deze moet een voortdurende motivatie en stimulans vormen voor een medewerker. Op deze manier kan worden gestreefd naar optimale bedrijfsvoering. Onze Facilitaire Projectmanagers ondersteunen hierin middels het opzetten en uitvoeren van een doordachte werkplekstrategie en -design, waarbij een stimulerende bedrijfsomgeving het resultaat vormt.

 

En wat wellicht het belangrijkste is tijdens het ondersteunen in de complexiteit rondom herhuisvesting? De positie die wij innemen. Wij voeren projecten namelijk niet uit vóór een organisatie, maar juist samen mét de organisatie. Samen komen tot een optimale doorstart van bedrijfsactiviteiten in een nieuwe, verbouwde of bestaande locatie. Dat is ons doel!