Bouwkostenmanagement 

 

Een optimaal gebouw als resultaat van een voorspelbaar bouwproces is kortgezegd de missie van onze bouwkostenmanagers.

Wij geven onze opdrachtgevers vanaf het allereerste ontwerp een betrouwbaar inzicht in de verwachte bouwkosten. We stellen voortdurend de vraag: “Kan het beter”? Ook dragen we daadwerkelijk voorstellen ter verbetering aan en dragen bij aan het risicomanagement. Ons bouwkostenmanagement heeft 3 pijlers: inzicht geven, optimaliseren en risico’s beheersen. Met een gedreven team werken we dagelijks aan ambitieuze projecten. Wij dragen bij aan de haalbaarheid, onderzoeken de kansen van duurzaamheid en denken in Life Cycle kosten. Onze opdrachtgevers schatten onze inbreng op waarde. Door onze ruime ervaring zijn wij in staat om in elke fase van het bouwproces een realistisch beeld aan onze opdrachtgevers te geven van de bouwkosten. We zijn werkzaam op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, sport en bedrijfshuisvesting en maken o.a. initiatieframingen, haalbaarheidsramingen, SO-ramingen, VO-ramingen, DO-ramingen en directiebegrotingen.

Kostenbeheersing: in alle fases is het voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen kwaliteit, ontwerp en kosten. Dit betekent dat alle kostenvraagstukken in de volle breedte van het vak moeten worden beheerst om optimaal te kunnen functioneren. Daarnaast volgen wij de veranderingen en trends in Bouwend Nederland. Ook het maken van totale stichtingskosten overzichten behoren tot onze expertise.

Sterke punten van ons bouwkostenmanagement

-Met visie opgesteld

-Sturingen mogelijk door kengetallen/ vormfactoren

-Ramingen opgesteld aan de hand van de NL SfB codering gebaseerd op NEN2699

-Kostentechnische analyse van het ontwerp

Het niveau van de raming wordt hierbij afgestemd op de fase van het ontwerpproces conform NEN2699.

Naast het bepalen van de bouwkosten is ook de analyse van het project van belang om een goed oordeel te kunnen geven over de kosten- kwaliteit verhouding van het project. De exploitatiekosten zijn hierbij een belangrijk ijkpunt. De kennis en ervaring van eerdere projecten gebruiken wij bij nieuwe projecten voor zowel het bepalen van de kosten als het analyseren van de kosten.

Een pragmatische manier van werken

Kleissen werkt snel en accuraat. Door de vele jaren ervaring hebben onze mensen ruime kennis opgebouwd, welke we hebben verwerkt in rekenmodellen waarmee realistische berekeningen en ramingen kunnen worden gemaakt.

Analyses

Naast het uitvoeren van calculaties en ramingen kunnen wij ook door derden vervaardigde calculaties en offertes voor u analyseren. Maar ook het ontwerp zelf kunnen wij voor u analyseren en u ondersteunen in een alternatief advies. U kunt gebruik maken van onze jarenlange ervaring met analyses, onze kennis en onze analysemethoden. Op basis van deze analysen, kunnen wij aansluitend ook (prijs)onderhandelingen voeren met derden.

Wat kan Kleissen voor u betekenen?

Binnen het bouwproject kan Kleissen u ondersteunen met haar diensten zoals hierboven vermeld. Hierbij is advies op maat ons uitgangspunt. Onze adviezen maken het mogelijk een reëel beeld te geven van de kosten, in elk stadium van het bouwproject. Begroten is echter meer dan alleen kosten. Het gaat erom dat de kosten en de kwaliteit in evenwicht zijn. Dan is er sprake van een economisch project. Naast het bepalen van het absolute kostengetal, analyseren wij het ontwerp en kunnen wij gericht adviseren op het gebied van plan-optimalisatie.

Wilt u meer weten over deze dienstverlening?

Neemt u dan contact op met Jeroen Sloot via 06-18970227