Aansturing  gericht denken

& begeleiding  passend op uw organisatie

Een succesvol project draait om een goede samenwerking met de juiste professionals, een slimme organisatiestructuur met verantwoordelijkheden en de juiste beslissingen op het juiste moment. Een sterke leider is bij projecten onontbeerlijk. Kleissen richt zich vooral op de psychologische en sociale innovatie van het begeleiden. Sinds 2010 maken we gebruik van de door ons zelf ontwikkelde tool Humanagement. Het is inmiddels aangetoond dat we hiermee in staat zijn om met minder tijd een kwalitatief hoogwaardigere voorziening tot realisatie te brengen.

De verschillende vormen van begeleiding die wij kunnen bieden zijn:
• Procesbegeleiding
• Projectbegeleiding
• Aanbestedings- en contractmanagement
• Bouw(kosten)management

Procesbegeleiding
Projectbegeleiding
Aanbestedings- en contract management
Bouw(kosten) management

Kleissen maakt huisvesting houdbaar