Een duurzaam gebouw begint met… mensen

Vanaf eind 2020 gelden er minimumeisen voor duurzaamheid van nieuw gebouwde woningen en kantoren. Die minimumeisen (nagenoeg energieneutraal) worden opgenomen in het bouwbesluit. Ook gaat het Rijk duurzaamheidseisen stellen om bestaande gebouwen blijvend te mogen verhuren. Kortom: duurzaamheid is geen vrijblijvendheid meer. Kleissen vindt dat een goede zaak, zeker als er verder wordt gekeken dan alleen de techniek.

Bij duurzaam bouwen ligt de focus tot nu toe op energiebesparing en toepassing van duurzame grondstoffen. Als je daarmee voldoet aan bepaalde criteria, krijg je daarvoor een bepaald certificaat.

Maar al heeft een gebouw de hoogste certificering, dan nog kan het een gebouw zijn waarin je niet graag wilt wonen of werken. Omdat je je er niet prettig voelt, of omdat je telkens hoofdpijn krijgt als je een tijdje in het gebouw bent. We kennen allemaal wel voorbeelden van gebouwen waarvan je denkt: hier zou ik niet dag in, dag uit kunnen werken.

Duurzaamheid wordt vaak uitgedrukt met de drie P’s: People, Planet en Profit. De huidige duurzaamheidsoplossingen concentreren zich vaak op Planet en Profit, maar gebouwen zijn meer dan een technische toepassing van het bouwbesluit en regelgeving. Een gebouw wordt gemaakt voor mensen. Dat zij zich veilig, prettig en gezond voelen in een gebouw zijn in onze ogen duurzaamheidscriteria die minstens zo belangrijk zijn als een certificering.

Kleissen kan u helpen om een gebouw te realiseren dat in technische zin duurzaam is en tegelijk een prettige werkomgeving biedt. De oplossing ligt vooral in de mate waarin het gebouw uw doelen ondersteunt, zowel voor de organisatie en/of gebruikers van nu (investering) als voor de langere termijn (exploitatie). De missie en visie zijn daarbij altijd een belangrijk vertrekpunt. Wij inventariseren de eisen en wensen van de gebruikers en zorgen dat die aansluiten bij uw toekomstplannen en drijfveren op het gebied van duurzaamheid. Door die slim te combineren met technische mogelijkheden, is uw gebouw pas écht duurzaam!

Deel dit bericht