De traditionele installateur prijst zich snel uit de markt

Daar waar vele opdrachtgevers worden geconfronteerd met enorme prijsverhogingen op het gebied van gebouwinstallaties, zullen traditionele installateurs zichzelf op korte termijn uit de markt prijzen.

We kunnen deze prijsverhogingen met lede ogen aanzien of samen met u slim zijn en gebruik maken van de visie die Kleissen heeft op het gebied van #houdbarehuisvesting. Met #houdbarehuisvesting staan wij voor uw huisvesting die zelfvoorzienend, gebruikersvriendelijk, toekomstbestendig en betaalbaar is. Met name op het gebied van gebouwinstallaties zijn er nieuwe ontwikkelingen die ons helpen om op een kostenvriendelijke manier toekomstbestendige gebouwinstallaties te realiseren waarin de gebruikers een hoge mate van comfort ervaren.

Kleissen is al lange tijd van mening dat met name de werktuigbouwkundige installaties te veel ingericht zijn op het verplaatsen van lucht middels het aanbrengen van grote, vervuilende en (voor het aanleggen hiervan) arbeidsintensieve kanalen. Ook ten tijde van de gebruiksfase zijn deze installaties niet onderhoudsvriendelijk. Ondanks het feit dat u denkt te kiezen voor dure en innovatieve installaties, blijkt dat deze moeilijk zijn in te regelen en te complex zijn, waardoor u er een zorg bij hebt gekregen. We moeten terug naar eenvoud en dit kan. De eenvoud is hierin de nieuwe innovatie.

Bij uw nieuw- of verbouw kunnen wij u helpen om de investeringskosten, alsmede de exploitatiekosten van uw huisvesting, in alle opzichten beheersbaar te krijgen. Naast de positieve effecten voor uw portemonnee helpen wij u (daar waar wij sterk in geloven en het onze ambitie is) bij het behalen van uw duurzaamheidsambities. Daar waar vele bouwers nog investeren in veel materiaal en arbeid, zetten wij in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gebouwinstallaties.

Door te verwarmen en te koelen met geluidsgolven of het toepassen van verstorende luchtstromen in bepaalde ruimtes, kunnen we op een zeer efficiënte wijze een aangenaam klimaat creëren met een hoge mate van comfort. Daarbij is het voor ons een must dat uw nieuwe huisvesting zelfvoorzienend wordt en een natuurlijke manier van ventileren de nieuwe innovatie is op installatiegebied. Eenvoud is de nieuwe innovatie.

U investeert in duurdere, nieuwe technieken, daartegenover bespaart u op arbeid en het overtollig toepassen van materialen. Dit leidt tot een besparing van onnodig toe te passen materialen,  hetgeen direct een positief effect heeft op het behalen van de maatschappelijke doelstelling op het gebied van duurzaamheid.

Met de visie die Kleissen heeft op het gebied van #houdbarehuisvesting zorgt zij dat uw huisvesting zelfvoorzienend, gebruikersvriendelijk, toekomstbestendig en betaalbaar wordt/ blijft. Zoals we het altijd hebben gedaan, heeft het nakijken en is nu al te duur.

Heeft u vragen dan kunt u mij bellen op: (0031) 653 98 47 80.

Met houdbarehuisvestingsgroet,

Franc Kleissen

Deel dit bericht