Breed onderwijsgebouw in Tiel

In Tiel wordt een voormalige school verbouwd en ingericht tot een breed onderwijsgebouw. Het vernieuwde gebouw wordt de nieuwe locatie van de basisscholen de Adamshof en Rotonda Riddersweide en van de overkoepelende Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR). De stichting wil in het gebouw ook ruimte bieden voor extra functies, zoals wijkactiviteiten en kinderopvang. Op die manier wordt een stap gezet richting brede school en krijgt de stichting een brede financiële basis om in de toekomst beter in het onderhoud te kunnen voorzien. Projectmanager Bart Kolste van Kleissen begeleidt en adviseert de SKOR bij dit project.

Deel dit bericht