Bouwteam+, van traditioneel naar innovatief bouworganisatiemodel

Projectmanager Paul Verbeek:
“Er zijn veel wegen die naar Rome leiden”, een eeuwenoud spreekwoord dat ook geldt voor het aantal organisatievormen in de bouw.

Elke vorm heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Waar de ene vorm beter is voor de opdrachtgever, is de andere vorm juist gunstiger voor de opdrachtnemer.
De traditionele organisatievormen hebben echter één ding gemeen: het uitsluiten van risico’s lijkt belangrijker dan de kwaliteit van het proces en de samenwerking. Terwijl juist daarin grote winst kan worden geboekt voor een beter eindresultaat. ”

Traditioneel

De opdrachtgever die een zo scherp mogelijke prijs wil voor het vastgoed, zal voorkeur hebben voor het traditionele organisatiemodel. Hierbij is er een sterke (juridische) scheiding tussen de ontwerpers en de uitvoerende partijen. Het risico dat er zaken tussen wal en schip vallen en/of niet goed uitvoerbaar zijn, ligt compleet bij die opdrachtgever. Die zou zich moeten afvragen of (en hoeveel) die scherpe prijs deze mogelijke problemen hem waard is.

Goed vertrouwen 

Het Design & Build model is voor de opdrachtgever die volledig ontzorgd wil worden. Deze vorm is een geïntegreerd contract, waarbij alle verantwoordelijkheid bij één partij wordt neergelegd: de aannemer. Design & Build wordt eventueel aangevuld met Finance en Maintain, waarin ook de financiering en het onderhoud worden geregeld.

Op zich een prima methode, maar het is moeilijk om een goed financieel en kwalitatief vergelijk te maken met andere vormen: de aannemer zal nou eenmaal niet de grenzen van complexiteit opzoeken . Deze methode is alleen geschikt als de opdrachtgever er goed op kan vertrouwen dat de aannemer hem een goede prijs/ kwaliteit verhouding levert.

Gezamenlijk resultaat

Een onderbelichte methode die veel voordelen oplevert, is het Bouwteam. Hierbij worden de ontwerpers, adviseurs en uitvoerende partijen samengebracht in één team. De uitvoerende partijen worden toegevoegd in het Definitief Ontwerp. Elk teamlid draagt de verantwoordelijkheid voor zijn deel/discipline, het team zorgt gezamenlijk voor het beste resultaat voor de opdrachtgever.

Bouwteam+: beter eindproduct 

Kleissen heeft een nieuwe, eigen organisatievorm ontwikkeld: Bouwteam+. Hierbij worden de uitvoerende partijen al in een vroegtijdig stadium aan het Bouwteam toegevoegd middels een ontwerpovereenkomst. Zo dragen zij vanaf dat moment al de budgetverantwoordelijkheid, wat overschrijdingen voorkomt. Andersom committeert de opdrachtgever zich via de ontwerpovereenkomst aan één aannemer. Die aannemer heeft als voordeel dat hij de enige partij is die het project middels een open begroting mag aanbieden. Als het bouwteam goed functioneert, dan past de open begroting binnen alle vooraf gestelde kaders en kan de uitvoeringsovereenkomst worden ondertekend.

Extra voordeel van een Bouwteam+ is ook een sneller ontwerpproces. Dit is gunstig voor de uitvoering, omdat de aannemer de werkvoorbereiding en inkoop eerder kan oppakken.

De aannemer bewaakt de ontwikkeling met de haalbaarheid  en brengt de marktkennis in. Deze uitvoeringskennis wordt in een vroegtijdig stadium in het ontwerp ingebed. Daardoor ontstaan minder faalkosten in het gehele proces en minder bouwfouten tijdens de uitvoering. Het resultaat is een technisch beter eindproduct en een soepeler lopende uitvoering. De ervaring leert bovendien dat de sfeer in het bouwteam+ erg positief is, wat de samenwerking ook nog eens bevordert.

Samenwerken als team: de sleutel voor succes

Kleissen heeft diverse grote projecten begeleid in Bouwteam+, tot volle tevredenheid van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De sleutel voor dit succes is dat het bouwteam ook echt als TEAM samenwerkt. Kleissen borgt die teamvorming en samenwerking door toepassing van de tool humanagement

Deel dit bericht