Besluit Raad nieuw stadskantoor en renovatie stadhuis Hengelo

De gemeenteraad van Hengelo is 27 januari 2016 akkoord gegaan met de bouw van een nieuw stadskantoor en de renovatie van het stadhuis.

Vorige maand kwam het college met het voorstel, nadat de raad afgelopen zomer besloot dat het stadskantoor, en daarmee de ambtelijke organisatie, terug moest keren naar de binnenstad. Door de gemeentelijke organisatie in de binnenstad te vestigen, trekt de gemeente meer bezoekers naar de binnenstad. Jaarlijks komen bijna 100.000 bezoekers naar de gemeentebalies.

Tegelijkertijd met de nieuwbouw ondergaat het stadhuis een grondige renovatie. De openbare ruimte rond stadhuis en stadskantoor wordt ook opnieuw ingericht.

Kleissen is betrokken bij het aanbestedings- en projectmanagement.

Middels deze link verwijzen wij u naar artikel Hengelo stadskantoor 31-1-2016

Deel dit bericht