Aankondiging EU aanbesteding nieuwbouw te Ederveen

Aankondiging EU aanbesteding bouwteamopdracht (uitvoerende partij) van het project nieuwbouw Calvijnschool, Julianaschool en gymzaal te Ederveen.

Dit project van ca 4500 m2 bvo zal in bouwteam vanaf DO-fase verder uitgewerkt gaan worden. Er zijn 2 percelen (bouwkundig perceel en installatie perceel). De uitvoeringsfase zal gefaseerd plaatsvinden.

Wij zijn op zoek naar een bouwkundig aannemer en installateur (E+W) welke zich, net als Kleissen, inzetten voor #houdbarehuisvesting en het als een uitdaging zien om dit nieuwbouwproject te realiseren tot een voorbeeld hiervan.

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op #TenderNed: https://lnkd.in/dpQ6CTg

Uiterste tijdstip voor aanmelding van gegadigden is maandag 29 oktober 2018.

Deel dit bericht