UAV-gc contractstukken en vraagspecificaties opstellen voor SWZ in Zwolle

In opdracht van Woningstichting SWZ in Zwolle voeren we bij Kleissen een drietal opdrachten uit. Allen verband houdend met het opstellen van contractstukken en vraagspecificaties, waaronder UAV-gc.

Opdracht 1: UAV-gc contract renovatie/ verduurzaming 280 flatwoningen Holtenbroek

De eerste opdracht bestaat uit de vraagspecificatie, contractstukken en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor de renovatie, verduurzaming en verbouw van in totaal 280 flatwoningen in Holtenbroek Noord in Zwolle. SWZ is voornemens om in deze wijk een tweetal flatgebouwen (met daarin 140 appartementen per gebouw) grondig te renoveren, verduurzamen en verbouwen met een nieuwe gebruikshorizon van 40 jaar. De flatwoningen staan in een wijk waar sociale veiligheid een belangrijk issue is. Het sociale vraagstuk (maatschappelijke problemen/ leefbaarheid/ veiligheid) in de breedste zin is niet gering en heeft zijn impact op dit project. De beoogde bouworganisatievorm is UAV-gc wat moet leiden tot de ondertekening van een geïntegreerd contract voor alle 280 woningen in één project, verdeeld over twee percelen. De ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt hier bij de uitvoerende partijen.

 bron: SWZ

Opdracht 2: 97 woningen Assendorp-Pierik

De tweede opdracht bestaat uit het opstellen van de contractstukken voor de woningverbetering van 97 woningen in Assendorp-Pierik in Zwolle. De intentie is om in bouwteam de voorbereiding van het project verder uit te werken en nog dit jaar de uitvoeringswerkzaamheden te starten. De oplevering van het bouwproject kan dan in de zomer van 2020 plaatsvinden. We hebben hiervoor de volgende contractstukken opgesteld:

  • De bouwteamovereenkomst, waarin het proces van voorbereiding is opgenomen om te komen tot een gedragen technisch ontwerp inclusief randvoorwaarden. Een afstandsverklaring maakt onderdeel uit van de overeenkomst.
  • De concept aannemingsovereenkomst, met daarin de voorwaarden en afspraken opgenomen welke van toepassing zijn op de uitvoeringswerkzaamheden van de aannemer.

Opdracht 3: 32 nieuwbouw woningen Stadshagen

Opdracht drie bestaat uit het opstellen van de contractstukken voor de nieuwbouw van 32 woningen in Breezicht Zuid (buurtschap Duinen in de wijk Stadshagen in Zwolle). Kleissen is gevraagd om de afspraken die al met de aannemer waren gemaakt vast te leggen in contractvorm op basis van UAV-gc. Dit middels een UAV-gc basisovereenkomst met bijbehorende vraagspecificatie. In de overeenkomst is opgenomen dat wanneer de aannemer niet binnen het afgesproken vertrekkader (in geld, tijd en kwaliteit) opereert, door middel van een afstandsverklaring de overeenkomst kan worden ontbonden zonder tussenkomst van een derde. Toetsing van de afgesproken vertrekkaders vindt plaats door middel van go/no-go momenten.

Tijdens de aanbestedingsprocedure vinden er individuele dialoogrondes met de potentiele inschrijvers plaats, zodat marktpartijen voldoende in de gelegenheid worden gesteld een passende oplossing aan te bieden aan de opdrachtgever.

De intentie is om de renovatiewerkzaamheden van de appartementen uiterlijk in de zomer van 2022 op te leveren.

Over Woningstichting SWZ

Woningstichting SWZ, met ongeveer 7500 woningen in diverse wijken in Zwolle, verzorgt een divers en betaalbaar aanbod voor iedereen met een lager inkomen. De middeninkomens worden gehuisvest op bescheiden schaal met het oog op doorstroming en variatie in de buurt. SWZ werkt maatschappelijk verantwoord op het gebied van de volkshuisvesting en heeft oog voor de individuele huurders, maar ook voor de leefbaarheid in de wijk. De missie van SWZ is ‘zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen in aangename Zwolse buurten en wijken’. SWZ droomt van een maatschappij waarin iedereen ‘ruimte heeft om mee te doen’.

Meer weten over dit project, neem dan contact op met Rick Brouwer, r.brouwer@kleissen.nl of via 06-20739819

Deel dit bericht