Woonzorgcomplex Eltheto te Rijssen

De Goede Woning

Woonzorgcomplex Eltheto te Rijssen

Christelijke Woningstichting De Goede Woning en Twinta Projectontwikkeling  vernieuwden in Rijssen een omvangrijk wooncomplex voor senioren: zorgcentrum Eltheto.

De nieuwbouw, ontworpen door 2by4 architects, bestaat uit 13.000 m2 bvo verdeeld over 4 gebouwen. Het oude zorgcomplex is vervangen door nieuwbouw en wooncomplex De Reling bleef gehandhaafd.

Christelijke Woningstichting De Goede Woning en Twinta Projectontwikkeling werkten voor dit project samen met de zorgaanbieders Carintreggeland en de Stichting Philadelphia Zorg.

Middels de volgende link verwijzen wij u naar drone beelden Kleissen van Eltheto Rijssen

Het project was verdeeld in 2 fasen:

De 1e fase betrof de realisatie van blok 3, de nieuwbouw van Eltheto met hierin 52 wooneenheden voor somatiek en psychogeriatrie (woningen voor ouderen die dementeren en/of veel zorg nodig hebben). In december 2013 zijn de bewoners van Carint- Reggeland verhuisd van het oude zorgcomplex naar hun nieuwe wooneenheden.

Nadat de bewoners van Eltheto waren verhuisd naar de nieuwbouw, werd gestart met de sloop van de leeg gekomen gebouwen om de locatie voor te bereiden op de 2e bouwfase (de overige 3 bouwblokken).

“De Bolder”, centraal gelegen op een plein: op de begane grond is een zorginlooppunt gerealiseerd met o.a. een restaurant, kapper, winkeltje, dagopvang en vergaderruimte. Daarboven zijn 36 extramurale appartementen gerealiseerd.

“De Roef”, structureel wonen met 24 uurs begeleiding, 25 appartementen, per 8 appartementen een gezamenlijke huiskamer, dagopvang.

“Het Landvast”, 16 zorgtoegankelijke huur appartementen (extramurale woningen)

De Woon-zorg-campus trekt internationaal belangstelling.

Kleissen deed het volledige project- en bouwmanagement, van haalbaarheid tot en met de realisatie. Het totale complex is in 2015 opgeleverd.