Woonzorgcomplex Eltheto

De Goede Woning

Woonzorgcomplex Eltheto

Christelijke Woningstichting De Goede Woning en Twinta Projectontwikkeling  vernieuwen in Rijssen een omvangrijk wooncomplex voor senioren, Eltheto.

De nieuwbouw, ontworpen door 2by4 architects, bestaat uit 13.000 m2 bvo verdeeld over vijf gebouwen. Deze wooncomplexen zijn of worden vervangen door nieuwbouw; het huidige wooncomplex De Reling blijft gehandhaafd.

Christelijke Woningstichting De Goede Woning en Twinta Projectontwikkeling werken voor dit project samen met de zorgaanbieders Carintreggeland en de Stichting Philadelphia Zorg.

Middels de volgende link verwijzen wij u naar drone beelden Kleissen van Eltheto Rijssen

Fase 1 afgerond

Het project is verdeeld in twee fasen. De eerste fase betreft de realisatie van blok 3, de nieuwbouw van Eltheto met hierin 52 wooneenheden voor somatiek en psychogeriatrie. Dat betreft woningen voor ouderen die dementeren en/of veel zorg nodig hebben. In december 2013 zijn de bewoners van door Carintreggeland verhuisd van het voormalige gebouwen naar hun nieuwe wooneenheden.

Begin 2014: start fase 2

Nadat de bewoners van Eltheto zijn verhuisd naar de nieuwbouw, is gestart met de sloop van de leeg gekomen gebouwen om de locatie voor te bereiden voor de bouw van drie ‘bouwblokken’. In ‘het blok genaamd ‘De Bolder’, centraal gelegen op een plein, wordt op de begane grond een zorginlooppunt gerealiseerd met o.a. een restaurant, kapper, winkeltje, dagopvang en vergaderruimte. Daarboven worden 36 extramurale appartementen gerealiseerd.

Belangstelling

De Woon-zorg-campus trekt internationaal belangstelling. In Tubantia verscheen in maart een artikel over een Japans bezoek aan Eltheto in Rijssen.

Advies en coördinatie

Kleissen doet het volledige project- en bouwmanagement, van haalbaarheid tot en met de realisatie. Het totale complex wordt in het voorjaar van 2015 opgeleverd.

Meegewerkt aan dit project