Vernieuwing en uitbreiding Go Ahead Eagles stadion te Deventer

Go Ahead Eagles Holding BV

Vernieuwing en uitbreiding Go Ahead Eagles stadion te Deventer

Go Ahead Eagles heeft het stadion De Adelaarshorst voor de helft gerevitaliseerd.

Het aantal zitplaatsen in het stadion is vergroot van 8.100 naar bijna 10.000 door het vervangen van 2 tribunes (de hoofdtribune en de Leo Halle tribune). De business lounge is eens zo groot geworden.

De bestaande hoofdtribune is vervangen en het stadion is uitgebreid met de nieuwe Leo Halle tribune.
Er is destijds een filmpje gemaakt dat een goede impressie geeft van het vernieuwde stadion. Van de bouw is een time Lapse gemaakt welke te bekijken is via https://www.youtube.com/watch?v=XUtJXreTyGM

Projectmanagement

Kleissen heeft het totale projectmanagement verzorgd, vanaf het opstellen van het Programma van Eisen, de architectenselectie, de aanbesteding van de bouwteampartners tot en met directievoering/toezicht en de oplevering en nazorg. De opdracht is geheel uitgevoerd door projectmanager Paul Verbeek. Hij heeft de ontwerpende en adviserende partijen aangestuurd, de overeengekomen kaders bewaakt, de risico’s afgewogen en overleg gevoerd met de gemeente over vergunningen, openbare veiligheid etc.

Planning

Omdat er tijdens het voetbalseizoen niet kan worden gebouwd, is de uitvoering in een krappe 10 weken gerealiseerd, een ware TOP prestatie van alle betrokken partijen.

Go Ahead Eagles heeft de plannen voor fase 2, waarin de andere 2 tribunes worden gerevitaliseerd voorlopig even geparkeerd, de start ervan hangt nauw samen met de prestaties van de club in het betaald voetbal.

Meer informatie: