Vernieuwing en uitbreiding GA Eagles

Go Ahead Eagles Holding BV

Vernieuwing en uitbreiding GA Eagles

Go Ahead Eagles gaat het stadion De Adelaarshorst revitaliseren. Dit betreft zowel een renovatie als een uitbreiding. Het aantal zitplaatsen in het stadion wordt vergroot van 8.100 naar 11.250 door het vervangen van de tribunes.

In de eerste maanden van 2015 heeft Go Ahead Eagles de plannen voor de vernieuwbouw van het stadion opnieuw kritisch bekeken. Samen met de betrokken partijen is gekeken naar de meest optimale invulling binnen het beschikbare budget. Het resultaat mag er zijn: de bestaande hoofdtribune wordt gerenoveerd en het stadion wordt uitgebreid met de nieuwe Leo Halletribune.
Er is een filmpje gemaakt dat een goede impressie geeft van het vernieuwde stadion. De voortgang is te bekijken via de Bouwwebcam.

Projectmanagement

Kleissen heeft het plan van aanpak gemaakt en de architectenselectie begeleid, wat heeft geresulteerd in de keuze voor I’M Architecten. Go Ahead Eagles heeft aansluitend aan Kleissen gevraagd het totale projectmanagement op zich te nemen. Deze opdracht wordt uitgevoerd door projectmanager Paul Verbeek. Hij stuurt de ontwerpende en adviserende partijen aan, bewaakt de overeengekomen kaders, weegt de risico’s af en overlegt met de gemeente over vergunningen, openbare veiligheid etc.

Het project wordt in bouwteamverband uitgewerkt. Tijdens de uitvoering verzorgt Kleissen de bouwdirectie.

Planning

Omdat er tijdens het voetbalseizoen niet kan worden gebouwd, wordt het project uitgevoerd in fasen. De bouw van de fase I start in het voorjaar van 2015, aan het einde van het voetbalseizoen 2014/2015. Dit betreft de vernieuwing van de hoofdtribune (inclusief uitbreiding van het hoofdgebouw) en één van de koptribunes, de Leo Halle tribune. Deze fase is gereed bij de aanvang van het voetbalseizoen 2015/2016.

Naar verwachting wordt fase II uitgevoerd in eenzelfde periode in de zomerstop 2016. In die fase worden beide overige tribunes vernieuwd.

Meer informatie: