Uitbreiding Inter IKEA Systems

Inter IKEA Systems

Uitbreiding Inter IKEA Systems

In Delft is Inter IKEA Systems gevestigd, wereldwijde franchiseverstrekker van IKEA. De medewerkers zitten verspreid over diverse locaties. IKEA wil deze medewerkers samen huisvesten bij de IKEA-vestiging aan de Olof Palmestraat. Daarom wordt deze vestiging uitgebreid met een vleugel van 3000 m².
Om het bestaande en het nieuwe deel goed op elkaar te laten aansluiten wordt de bestaande kantoorvleugel ook verbouwd. De inrichting van de kantoren moet voldoen aan de nieuwe projectmatige manier van werken die IKEA doorvoert. Hiervoor vindt intensief overleg plaats met de architect en inrichtingadviseurs van IKEA in Zweden.

Nauwe afstemming

De uitbreiding wordt gebouwd boven de hellingbaan naar de parkeerkelder. De parkeerfunctie en de winkel moeten echter zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouw. Uiteraard moet ook de veiligheid van personeel en klanten gewaarborgd zijn. Dat vraagt om een nauwe afstemming met de betrokken partijen.
Kleissen verzorgt het projectmanagement. Tot de werkzaamheden behoren onder andere het opstellen van kostenramingen en stichtingskostenoverzichten, een goede ruimtelijke onderbouwing voor de vergunningsaanvraag, het begeleiden van de aanbestedingen voor de bouwkundige aannemer, installateur en afbouwer en de begeleiding van de bouw.

Planning

De bouw van het casco start begin januari 2015 en moet half augustus worden opgeleverd. Aansluitend vindt de afbouw in het nieuwe gedeelte plaats en wordt de verbouwing van de bestaande kantoren opgestart. In het voorjaar van 2016 moet het project gereed zijn.

Meegewerkt aan dit project