Energieprojecten Triada te Heerde

Energieprojecten Triada te Heerde

Begeleiding van energieprojecten

Voor woningcorporatie Triada (woningbezit in Hattem, Heerde en Epe) begeleiden wij de energieprojecten voor 2017, 2018 en 2019.

De Nederlandse overheid stimuleert het gebruik van duurzame energie en de innovatie van duurzame energietechnieken in de woningbouw. Dit sluit aan bij de Europese aanpak van klimaatverandering. In het Convenant Energiebesparing huursector is met de corporaties afgesproken dat alle woningen gemiddeld energielabel B krijgen.

 

Innovatieve aanbesteding

In de periode 2017-2019 laat Triada na een innovatieve aanbesteding meer dan 1.000 woningen verbeteren. Naast de energiemaatregelen om energielabel B te realiseren, wordt gelijk de aanwezige asbest in de woningen gesaneerd, het planmatige onderhoud aangepakt en krijgen diverse clusters woningen een algehele opfrisbeurt.

Bouwteamovereenkomst

De aanbesteding bestaat uit een selectiefase waarbij de aannemers op basis van de begroting voor de referentiewoningen en EMVI-criteria (kwaliteit, plan van aanpak, mogelijke verbeterpunten, e.d.) inschrijven en hun plannen presenteren. De winnaar krijgt als enige partij de gelegenheid om na een 100% warme opname in te schrijven op alle woningen in het cluster. Daarvoor sluit Triada met deze aannemer allereerst een bouwteamovereenkomst.

Uitvoeringsovereenkomst

In het bouwteam is de aannemer leading. Hij stemt zijn voorstellen af met Triada en als alles goed verloopt wordt er aan het einde van deze fase een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. De aannemer pakt vervolgens zijn werkvoorbereiding en aansluitend de uitvoering op. Hij verzorgt daarbij tevens alle contacten met de huurders.

Projectmanager Paul Verbeek en projectcoördinatoren Rick Brouwer en Thijs Stroot zijn betrokken bij deze projecten.