Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland te Tiel

Herhuisvesting basisscholen

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland te Tiel

In Tiel is een voormalige school verbouwd en ingericht tot een breed onderwijsgebouw.

Het vernieuwde gebouw is de nieuwe locatie van basisscholen de Adamshof en Rotonda Riddersweide en van de overkoepelende Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR).

De stichting biedt in het gebouw ruimte voor extra functies zoals wijkactiviteiten en kinderopvang. Op die manier is een stap gezet richting brede school en heeft de stichting een brede financiele basis om in de toekomst beter in het onderhoud te kunnen voorzien.

Projectmanager Bart Kolste heeft SKOR begeleid en geadviseerd bij dit project.

Eind augustus 2017 is het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen.

Meegewerkt aan dit project