Renovatie Vierbeek College te Oosterbeek

Onderwijsspecialisten Vierbeekcollege

Renovatie Vierbeek College te Oosterbeek

Het speciaal onderwijs in Oosterbeek was toe aan nieuwe, toekomstbestendige huisvesting. Daarvoor had de overkoepelende organisatie De Onderwijsspecialisten twee projecten geïnitieerd.

 

 

 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 gaan leerlingen van De Vaart (speciaal onderwijs) en Vierbeek College (voortgezet speciaal onderwijs) onderbouw leerjaar 1 en 2 naar de nieuwe school aan de Utrechtseweg. Dit nieuwbouwproject wordt ook begeleid door Kleissen.
De leerlingen uit de vso klassen 3 tot en met 6 gaan naar de Wijnand van Arnhemweg. Deze locatie zal helemaal verbouwd worden tot een echte vso locatie.

De verbouwing van locatie Wijnand van Arnhemweg vond plaats terwijl de locatie volop gebruikt werd door de school. Dit betekende dat er bij het projectmanagement veel aandacht was voor de omgevingsfactoren, communicatie met de betrokkenen en het logistieke proces (w.o. schuifplan).
Het project is gestart in mei 2014, de uitvoering in januari 2015. Oplevering heeft in de zomer van 2015 plaatsgevonden.
Kleissen was bij dit project betrokken voor het projectmanagement van de verdere uitwerking van het ontwerp en begeleiding van de uitvoering van de verbouwing.

Op 31 maart 2016 zijn door ons drone beelden gemaakt die te zien zijn in onderstaande link:

https://youtu.be/iJ9frcI1o5c

 

Meegewerkt aan dit project