Renovatie Vierbeek College

Onderwijsspecialisten Vierbeekcollege

Renovatie Vierbeek College

Het speciaal onderwijs in Oosterbeek is toe aan nieuwe, toekomstbestendige huisvesting. Daarvoor heeft overkoepelende organisatie De Onderwijsspecialisten twee projecten geïnitieerd.

 

 

 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 gaan leerlingen van De Vaart (speciaal onderwijs) en Vierbeek College (voortgezet speciaal onderwijs) onderbouw leerjaar 1 en 2 naar de nieuwe school aan de Utrechtseweg. Dit nieuwbouwproject wordt ook begeleid door Kleissen.
De leerlingen uit de vso klassen 3 tot en met 6 gaan naar de Wijnand van Arnhemweg. Deze locatie zal helemaal verbouwd worden tot een echte vso locatie.

Communicatie

De verbouwing van locatie Wijnand van Arnhemweg vindt plaats terwijl de locatie volop gebruikt wordt door de school. Dit betekent dat er bij het projectmanagement veel aandacht is voor de omgevingsfactoren, communicatie met de betrokkenen en het logistieke proces (w.o. schuifplan).
Het project is gestart in mei 2014, de uitvoering in januari 2015. De oplevering staat gepland voor de zomer van 2015.
Kleissen is bij dit project betrokken voor het projectmanagement van de verdere uitwerking van het ontwerp en begeleiding van de uitvoering van de verbouwing.

Op 31 maart 2016 zijn door ons drone beelden gemaakt die te zien zijn in onderstaande link:

https://youtu.be/iJ9frcI1o5c

 

Meegewerkt aan dit project