Renovatie Mariëndael

De Onderwijsspecialisten

Renovatie Mariëndael

Mariëndael in Arnhem is een school voor speciaal onderwijs. Het gebouw van Mariëndael aan de Middachtensingel wordt in 3 fasen aangepast voor voortgezet praktijkonderwijs. De gemeente heeft een budget toegekend voor alleen de minimaal noodzakelijke werkzaamheden. In overleg met de school en opdrachtgever De Onderwijsspecialisten wordt continu gezocht naar creatieve manieren om binnen dit budget zoveel mogelijk te realiseren.

Renovatie tijdens gebruik

Tijdens de verbouwing wordt in het gebouw ook les gegeven. Aan projectmanager Michel Vos de taak om in het bouwmanagement, directievoering en toezicht te zorgen dat de werkzaamheden zo min mogelijk overlast veroorzaken. In de voorbereidingsfase heeft Michel de opdrachtgever ondersteund bij het Programma van eisen en de prijs- en contractvorming.

Het totale project wordt afgerond vóór aanvang van schooljaar 2015-2016.

Betrokken partijen

Meegewerkt aan dit project