Planmatig onderhoud rayon Deventer-West

Stichting Woonbedrijf Ieder 1

Planmatig onderhoud rayon Deventer-West

Voor Woonbedrijf Ieder1 mogen wij het planmatig onderhoud van een grote hoeveelheid wooncomplexen te Deventer voorbereiden en begeleiden in 2015 en 2016. Dit betreft allerhande werkzaamheden in huurwoningen, zoals schilderwerk, het vernieuwen van installaties, keukens, badkamers en toiletten.

 

Onze opdrachtgever is zich bewust van haar klant en vindt bewonerstevredenheid erg belangrijk. Wij onderhouden nauw contact met de bewoners om de overlast tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk klantgericht te werken.

Kleissen adviseert de opdrachtgever over het uit te voeren werk, de juiste aanbestedingsvorm en de selectie van partijen en verzorgt de aanbesteding, contractvorming, procesbewaking, budgetbewaking, directievoering, toezicht en nazorg.

Meegewerkt aan dit project