Nieuwbouw De Vaart-Vierbeek College

De onderwijsspecialisten Oosterbeek

Nieuwbouw De Vaart-Vierbeek College

De Onderwijsspecialisten is opdrachtgever voor de vervangende nieuwbouw voor de onderbouw van De Vaart en het Vierbeek College, twee scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Het pand wordt gebouwd op het Jan Pieter Heijeterrein van Pluryn aan de Utrechtseweg te Oosterbeek. Het gebouw is een ontwerp van KAW. Kleissen en Partners verzorgt hier het projectmanagement, directievoering en toezicht.

Op 31 maart 2016 zijn door ons drone beelden gemaakt die te zien zijn in onderstaande link:

https://youtu.be/b9j6RGbbz3A

 

 

Op 23 januari 2014 gaf wethouder Pieter van Lent het startsein voor dit project door samen met een leerling een deel van het huidige pand te slopen. In april zijn de contracten getekend tussen opdrachtgever De Onderwijsspecialisten en de bouwer en de installateurs voor de nieuwbouw. Daarmee is het project in de realisatiefase gekomen.

De bouwkundige aannemer is Koopmans bouwgroep BV uit Enschede. De installateur is de combinatie Nikkelen Elektrotechniek BV uit Groesbeek in samenwerking met Verstappen van Amelsvoort BV uit Nuland.

De bouw is begonnen in april 2014. Nu, bijna een jaar later, is de afbouw in volle gang. Het gebouw wordt begin april opgeleverd. De school en de leerlingen hebben de bouw gevolgd via een youtubefilmpje.

Als het gebouw eenmaal in gebruik is, wordt het huidige naastgelegen schoolgebouw gesloopt en wordt het resterende terrein ingericht, o.a. met een parkeergedeelte een schoolplein en een Cruijff Court.

Meer informatie over dit project:

Meegewerkt aan dit project