Museum Het Valkhof

Valkhof

Museum Het Valkhof

Het Valkhof in Nijmegen, museum voor kunst en archeologie, gaat verbouwen. Het museum heeft behoefte aan meer oppervlakte voor tijdelijke tentoonstellingen en een ruimer entreegebied. Verder wordt het Museumcafé naar de voorzijde van het museum verplaatst zodat het gebouw transparanter oogt en wordt een nieuwe trappenpartij geplaatst die gebruiksvriendelijker is. De verbouwing wordt worden tevens aangewend om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren.

Met de verbouwing wordt ook de opstelling van het museum vernieuwd. Uitgangspunt hierbij is een presentatie aan de hand van verhalen in plaats van objecten.

Beter energielabel

Een belangrijk uitgangspunt bij het verbouwen is onder meer het creëren van een duurzaam gebouw. Door het verbeteren van de huidige installaties, het verlagen van het energieverbruik en het implementeren van duurzame oplossingen wil het museum een beter energielabel behalen.

Ook de exploitatie van het museum zal op een duurzamere wijze worden uitgevoerd. Het museum wil hiermee een ‘very good’-label behalen voor het zogenaamde BREEAM NL In-Use Musea label: een nieuw duurzaamheidscertificaat voor musea.

Ontwerp

Het gebouw is een ontwerp van de befaamde architect Ben van Berkel van UN Studio te Amsterdam. Dit bureau is ook voor deze verbouwing betrokken bij het ontwerp. Kleissen is verantwoordelijk voor het totale projectmanagement.

Het voorlopige ontwerp is inmiddels gereed. Inmiddels worden de verdere voorbereidingen getroffen die nodig zijn om begin 2015 te kunnen starten met de verbouwing. De verbouwing vindt plaats in fases, waarbij allereerst de begane grond en benedenverdieping onder handen genomen worden.

De oplevering is gepland in het voorjaar van 2016.

Meer informatie