Herhuisvesting DCW Enschede

Herhuisvesting DCW Enschede

DCW Enschede voert voor de gemeente Enschede de Wet op Sociale Werkvoorziening uit. In dit bedrijf werken 500 mensen met een arbeidshandicap.
DCW is nu gevestigd aan de Zuiderval, maar dit pand voldoet niet meer aan de huidige eisen. Deze locatie is inmiddels verkocht aan Hornbach, die op deze plek een vestiging wil openen. Daarom wordt al enige tijd gekeken naar nieuwe huisvesting.
Kleissen is in januari gestart met de ondersteuning van DCW Enschede op het gebied van Vastgoedmanagement en Facilitymanagement. Vanuit een vraagbehoefte en Programma van eisen zijn de vereisten voor de nieuwe huisvesting vastgesteld. Vervolgens wordt afgewogen welke huisvesting hier het beste bij past en welke investeringen en exploitatie hiermee gepaard gaan. De nieuwe huisvesting kan zowel bestaande bouw zijn als nieuwbouw. Zodra er een locatiekeuze voor de huisvesting is gemaakt zal Kleissen de fysieke verhuizing verder voorbereiden en coördineren, samen met de gebruikers en de opdrachtgever.

DCW Enschede voert voor  de gemeente Enschede de Wet op Sociale Werkvoorziening uit.

In dit bedrijf werken 500 mensen met een arbeidshandicap. DCW is nu gevestigd aan de Zuiderval, maar dit pand voldoet niet meer aan de huidige eisen. Daarom wordt gekeken naar nieuwe huisvesting. Kleissen ondersteunt DCW Enschede op het gebied van Vastgoedmanagement en Facilitymanagement.

Eerst wordt bekeken wat de wensen en eisen zijn voor de nieuwe huisvesting. Vervolgens wordt afgewogen welke nieuwe huisvesting daar het beste bij past. Dat kan zowel bestaande bouw zijn als nieuwbouw. Zodra er sprake is van nieuwe huisvesting, zal Kleissen die fysieke verhuizing voorbereiden en coördineren samen met de gebruikers en de opdrachtgever.

Meegewerkt aan dit project