Drie aanbestedingen Energiesprong

Mijande Wonen

Drie aanbestedingen Energiesprong

Mijande Wonen wil 43 woningen renoveren. De renovatie gebeurt op basis van Energiesprong 2015. Dat houdt in dat de woningen met de renovatie energiezuinig worden gemaakt. Na de renovatie krijgen de woningen energielabel B of zelfs A. Dit energielabel levert voor de huurder een aanmerkelijke energiebesparing op en maakt het wonen een stuk comfortabeler.

 

 

 

 

 

 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit asbest verwijderen, dak-, vloer- en gevelisolatie en houten kozijnen vervangen voor onderhoudsarme kunststof kozijnen. Kleissen begeleidt de aanbesteding van deze werkzaamheden.

Bij de uitvraag van de aanbesteding is gebruik gemaakt van de kennis en kunde die de markt te bieden heeft. Dit past bij de Humanagement-aanpak van Kleissen.

Naast minimale maatregelen (bijvoorbeeld verwijderen asbest, vervangen dak), was de aannemer vrij om een plan van aanpak op te stellen met als resultaat een meer energiezuinige woning van minimaal label B die onderhoudsarm is voor de komende 30 jaar.

Bij de uitvraag speelden ook niet-technische aspecten een grote rol. Denk daarbij aan communicatie met bewoners, veiligheid op de bouwplaats en voor de omgeving, ontzorging van de opdrachtgever en nazorg bij het gebruik van de vernieuwde woning.

Daarnaast dienden inschrijvers een optioneel pakket aan te bieden om te komen tot label A en een plan om enkele woningen te renoveren in de geest van de “Trias Energetica”.

Door het toepassen van Humanagement en daarmee de juiste vragen aan de inschrijvers is de keuze gevallen op de partijen die het beste totaalpakket hebben aangeboden. De gunning van de projecten heeft plaatsgevonden op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijver).

Het begeleiden van 3 aannemerselecties, waarbij de werkzaamheden bestaan uit het opstellen van de aanbestedingsleidraad;

selecteren en uitnodigen van de aannemers;

organiseren en begeleiden schouw;

opstellen van nota van inlichtingen;

toetsen van de inschrijvingen;

de opdrachtgever adviseren bij het te selecteren concept;

het opstellen van de contracten.

 

 

 

 

Meegewerkt aan dit project